Smaller Default Larger

      Realizując zadania statutowe Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie, w sprawie wspomagania szkół i placówek w wykorzystywaniu technologii informacyjno- komunikacyjnej, pracownik Wydziału Informacyjno – Bibliograficznego, Agnieszka Kołodziejska, poprowadziła zajęcia komputerowe z klasą II b w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Ciechanowie.

Temat lekcji ,,Spotkanie tekstu z obrazem, czyli komiksowe historyjki na lekcji’’, która odbyła się 4 listopada zapoczątkowała cykl spotkań z uczniami nauczania zintegrowanego. Komiks bardzo zaciekawił uczniów, którzy na zajęciach zapoznali się z definicją komiksu, poznali tytuły oraz przeglądali najpopularniejsze komiksy w Polsce i na świecie m.in. ,,Kajko i Kokosz’’, ,,Asterix i Obelix’’, ,,Scooby Doo’’. Dzieci chwaliły się również znajomością niektórych komiksów.

Druga część zajęć poświęcona była pracy przy komputerze i nauce aplikacji edukacyjnej ToonyTool, w której można samemu tworzyć swój własny komiks. Uczniowie chętnie tworzyli  historyjki komiksowe i dzielili się z koleżankami swoimi pomysłami.

           Na zakończenie zajęć wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy za aktywny udział na lekcji. Uwieńczeniem spotkania było pamiątkowe zdjęcie na koniec i podziękowanie dzieci.