Smaller Default Larger

W ramach rozwijania kompetencji informacyjno-komunikacyjnych dzieci i młodzieży, Anna Mieszkowska, pracownik Wydziału Udostępniania Zbiorów, przeprowadziła 7 lutego 2017 roku zajęcia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. Uczestnikami spotkania byli uczniowie I klasy o profilu informatycznym.

W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się z ideą tworzenia i historią rozwoju bibliotek cyfrowych w Polsce. Prowadząca przybliżyła również uczestnikom temat ochrony praw autorskich podczas korzystania z elektronicznych źródeł informacji. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, iż korzystając z  zasobów cyfrowych w wirtualnej bibliotece mają pewność, że jest to legalne źródło poszukiwanych informacji.

W drugiej część zajęć, prowadząca zapoznała młodzież z wybranymi projektami internetowymi gromadzącymi i udostępniającymi zasoby kultury, nauki i edukacji: Cyfrową Biblioteką Narodową Poloną, biblioteką internetową „Wolne Lektury” i serwisem Federacja Bibliotek Cyfrowych.