Smaller Default Larger

10 maja 2017 roku w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek Małgorzata Komor- pracownik Wydziału Udostępniania Zbiorów BP w Ciechanowie, poprowadziła zajęcia edukacyjne dla słuchaczy I i II roku TM Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie dotyczące warsztatu informacyjnego Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie.