Smaller Default Larger

          W dniach od 8-15 maja 2019 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich obchodziliśmy w całej Polsce XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie po raz kolejny włączyła się
w obchody tego święta, proponując tym samym następujące wydarzenia.

         9 maja odbyły się zajęcia warsztatowe dla słuchaczy Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie pod hasłem: „Polskie Biblioteki Cyfrowe”, które poprowadziła Małgorzata Komor. W trakcie zajęć słuchacze poznali ideę tworzenia i historię rozwoju bibliotek cyfrowych w Polsce, a także zapoznali się z tematem ochrony praw autorskich podczas korzystania
z elektronicznych źródeł informacji. Prowadząca zajęcia zapoznała młodzież z wybranymi projektami internetowymi gromadzącymi i udostępniającymi zasoby kultury i nauki: Cyfrową Biblioteką Narodową - Poloną, Academicą , wirtualną czytelnią Wydawnictwa Naukowego PWN – Ibuk Libra oraz serwisem Federacji Bibliotek Cyfrowych.

      13 maja przeprowadzone zostały zajęcia z cyklu „ Czytanie zbliża” w Środowiskowym Domu Samopomocy typu B w Ciechanowie. Jolanta Nagiel – pracownik Działu Udostępniania Zbiorów spotkała się z podopiecznymi Ośrodka,
aby w ramach Tygodnia Bibliotek poczytać im ciekawą literaturę. Czytane były wiersze Anny Paszkiewicz o historii Polski, miastach, rzekach i górach naszej ojczyzny. Na rozwieszonej mapie Polski uczestnicy spotkania pokazywali miejsca,      o których bibliotekarka właśnie czytała. Wizyta przebiegła w ciepłej i serdecznej atmosferze.

     14 maja odbyły się warsztaty poprowadzone przez Małgorzatę Komor pod hasłem
„ Biblioteki w wirtualnej rzeczywistości”, w których uczestniczyła młodzież z klasy VIII ze SP w Humięcinie. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób wyszukiwać potrzebny księgozbiór za pomocą katalogów elektronicznych, bibliotek środowiska lokalnego oraz które biblioteki takie katalogi posiadają. W jaki sposób dokonywać zamówień, czy też rezerwacji księgozbioru on - line w wybranych bibliotekach. Został omówiony także Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej.

       W tym samym dniu zaprosiliśmy do Biblioteki uczniów klasy Ib ze Szkoły Podstawowej TWP w Ciechanowie, którzy uczestniczyli  w warsztatach czytelniczych pt. „W bibliotece można się bawić” zorganizowanych przez Małgorzatę Komor oraz Wiolettę Gałązkę. Na zajęciach dzieci zapoznały się z książką Gwidona Miklaszewskiego pt. „Bajeczka
o książeczce”. Następnie na podstawie opowiadania uczestnicy wzięli udział w bardzo interesującej zabawie, samodzielnie tworząc grę off - line, gdzie wykazały się niezwykłą pomysłowością
        Obchodom Tygodnia Bibliotek towarzyszyły także: akcja bookrossingu „ Dajemy książkom drugie życie”, możliwość bezpłatnego zapisania się do naszej biblioteki w dniach Tygodnia Bibliotek, filiżanka kawy dla każdego czytelnika oraz wystawka poświęcona wizerunkowi nowoczesnej biblioteki dostępna w Wypożyczalni BP.