Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Biblioteka szkolna. I i II etap kształcenia

Święto zostało zainicjowane w 1999r. przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych. Ten specjalny dzień jest okazją do tego,  aby zainteresować uczniów, nauczycieli. lokalne środowisko i władze dzialaniami bibliotek oraz podzielić się swymi pomysłami i problemami.

Zestawienie bibliograficzne

Biblioteka szkolna. I i II etap kształcenia

Publikacja ta przedstawia najnowsze rozważania związane z jakością edukacji (TQM) i zarządzaniem biblioteką szkolną. Niezaprzeczalnym jej walorem jest podjęcie problematyki kreatywności zawodowej, a także problemów funkcjonowania w bibliotece szkolnej ucznia zarówno zdolnego, jak i trudnego i niepełnosprawnego. Książka zawiera ciekawe i nowatorskie pomysły do wykorzystania w praktyce zawodowej bibliotekarzy szkolnych. "Biblioteka szkolna" jest znakomitym, praktycznym poradnikiem dla bibliotekarzy szkolnych; może też być swoistym kompendium dla studentów pedagogiki i innych nauk humanistycznych.

Spis treści

1. Wprowadzenie do Poradnika
2. Wstęp
3. Zasady organizacji, cele, zadania i funkcje biblioteki szkolnej
4. Jakość w bibliotece szkolnej. Standardy mierzenia jakości pracy biblioteki szkolnej (TQM - Total Quality Managment)
5. Bibliotekarz kreatywny
6. Uczeń zdolny i uczeń trudny w bibliotece szkolnej
7. Komputer i internet w pracy bibliotekarza
8. Pomocnik bibliotekarza szkolnego- Bank pomysłów- Kilka pomysłów na doraźne zastępstwo- Zestawienie bibliograficzne scenariuszy i imprez czytelniczych dla uczniów nauczania początkowego i szkoły podstawowej w czasopiśmie "Biblioteka w Szkole" (lata 1995-2006)- Praktyczny przewodnik po internecie dla nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych
9. Bibliografia
10. Sieciografia (strony internetowe wykorzystywane w pracy).

Wychować miłośnika książki czyli czytelnictwo i okolice Biblioteka szkolna - tendencje rozwoju
6 of 11