Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Nowa podstawa programowa z pomocą biblioteki szkolnej

Święto zostało zainicjowane w 1999r. przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych. Ten specjalny dzień jest okazją do tego,  aby zainteresować uczniów, nauczycieli. lokalne środowisko i władze dzialaniami bibliotek oraz podzielić się swymi pomysłami i problemami.

Zestawienie bibliograficzne

Nowa podstawa programowa z pomocą biblioteki szkolnej

To pierwszy poradnik dotyczący realizacji nowej (2009 r.) podstawy programowej kształcenia ogólnego we współpracy nauczycieli przedmiotów z biblioteką szkolną.

Książka:

  • grupuje (w przejrzystych tabelach) wymagania ze wszystkich etapów edukacji wokół umiejętności kluczowych;
  • zawiera szczegółowy przegląd form i metod pracy z czytelnikiem i uczniem;
  • w konspektach i scenariuszach wskazuje konkretne wymagania edukacyjne, których osiągnięcie może wspomóc biblioteka szkolna;
  • przełamuje podziały między przedmiotami, zachęca do wdrażania korelacji międzyprzedmiotowej i do otwarcia na holistyczne poznawanie świata;
  • odwołuje się do bibliotekarskiej tradycji i dotychczasowych doświadczeń jako fundamentu wspólnych działań
Biblioteka w sieci - sieć w bibliotece Biblioteki w nowym otoczeniu
9 of 11