Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Starość i osobowość

Święto obchodzone corocznie, ustanowione 14 grudnia 1990r.  przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Zagadnienia starzenia się są okazją do intensywniejszego propagowania postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych: walki z dyskryminacją, zapobiegania niepełnosprawości, zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństwa.

Zestawienie bibliograficzne

Starość i osobowość

Jesteśmy obecnie na wstępnym etapie poznawania psychologicznej specyfiki ludzi starzejących się i silnie odczuwamy brak ogólnej wiedzy o ich osobowości.
A sprawa jest pilna. Wiele przecież wskazuje na to, że już niedługo ludzie starzy będą stanowić znaczącą część populacji świata.
Skoro tak, to musi powstać uzasadniona naukowo koncepcja ich samodzielnego życia, ponownego podejmowania przez nich aktywnych ról społecznych i godnego uczestniczenia w utrzymaniu siebie, a nie dogorywania w przeznaczonych dla nich poczekalniach. 
Z Wprowadzenia prof. dra hab. Kazimierza Obuchowskiego, pod kierunkiem którego prowadzone były prezentowane w książce badania.

Starzy ludzie w Polsce
11 of 11