Dzień Zdrowia Psychicznego

Jak radzić sobie z konfliktami i zwyciężać w nich ... wspólnie

Święto zostało ustanowione w 1992 r. przez Świątową Ferderację Zdrowia Psychicznego. Jego celem jest zwrócenie uwagi na dbaołść  o zdrowie psychiczne, pomoc osobom chorym z naszego otoczenia, ulepszenia opieki medycznej nad chorymi psychicznie i na wszystkie sprawy dotyczące zaburzeń psychicznych.

Zestawienie bibliograficzne.

Jak radzić sobie z konfliktami i zwyciężać w nich ... wspólnie

Konflikty są częścią naszej codzienności. Radzimy sobie z nimi w rozmaity sposób, ale większość ludzi podziela pogląd, że zwycięstwo w konflikcie może odnieść tylko jedna strona. Po prostu - jeden wygrywa, a drugi przegrywa.
Autor książki przełamuje to stereotypowe myślenie. W swojej książce prezentuje trudności w ludzkich relacjach ( w szkole, rodzinie, we wspólnocie parafialnej czy w pracy) i pokazuje, jak przezwyciężyć je przy pomocy mediacji lub rozjemstwa.

Autor udowadnia, opierając się na licznych przykładach z zawodowej praktyki, że w konflikcie można zwyciężyć wspólnie - żadna ze stron nie jest poszkodowana, wręcz przeciwnie! - obie zyskują. Okazuje się bowiem, że skuteczna mediacja, poprowadzona przez fachowca lub amatora, ale z wyczuciem i przy użyciu konkretnych metod, kroków i technik, w każdym przypadku może sprawić, że zostanie osiągnięte porozumienie i wszystkie strony konfliktu będą usatysfakcjonowane rozwiązaniem.

Psychologia emocji Zdrowie psychiczne uczniów - różne konteksty i odniesienia
4 of 11