Dzień Zdrowia Psychicznego

Zmieniać się, aby być sobą

Święto zostało ustanowione w 1992 r. przez Świątową Ferderację Zdrowia Psychicznego. Jego celem jest zwrócenie uwagi na dbaołść  o zdrowie psychiczne, pomoc osobom chorym z naszego otoczenia, ulepszenia opieki medycznej nad chorymi psychicznie i na wszystkie sprawy dotyczące zaburzeń psychicznych.

Zestawienie bibliograficzne.

Zmieniać się, aby być sobą

Książka ta traktuje o rozwoju człowieka, a także o jego wychowaniu. Jeśli uznać, a nie jest to pogląd rzadki, że celem wychowania jest stwarzanie warunków do korzystnego rozwoju dziecka, to związek tych dwu spraw wydaje się bliski.

Prezentowana publikacja odznacza się pokorą w stosunku do rzeczywistości, szczególnie zaś do tego mikrokosmosu, jaki stanowią relacje dorosłego z dzieckiem oraz proces rozwoju.

Jak radzić sobie ze stresem Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia
8 of 11