Dzień Zdrowia Psychicznego

Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia

Święto zostało ustanowione w 1992 r. przez Świątową Ferderację Zdrowia Psychicznego. Jego celem jest zwrócenie uwagi na dbaołść  o zdrowie psychiczne, pomoc osobom chorym z naszego otoczenia, ulepszenia opieki medycznej nad chorymi psychicznie i na wszystkie sprawy dotyczące zaburzeń psychicznych.

Zestawienie bibliograficzne.

Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia

Przygotowany tom zawiera propozycje, w których pokazano współczesne problemy zarówno jednego, jak i drugiego podejścia.

Autorzy przygotowanych tekstów generalnie podejmują nowe problemy związane z badaniem i praktyką w psychologii rozwiązywania problemów zdrowotnych. Nie są to zagadnienia dobrze już poznane. A nawet jeżeli tak, to przygotowane teksty wydobywają nowe aspekty. Może to stanowić ważny powód do podjęcia dyskusji.

Zmieniać się, aby być sobą Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia
9 of 11