Nowości

Stymulacja rozwoju mowy dziecka do 3. roku życia

Stymulacja rozwoju mowy dziecka do 3. roku życia

Czytelnik zainteresowany aktywnym rozwijaniem mowy swojego dziecka znajdzie w tej publikacji przejrzysty, uporządkowany, przydatny i podany w przystępnej formie poradnik dla rodziców/opiekunów małego dziecka:
– porady specjalisty (logopedy), uwiarygodnione jednocześnie własnym doświadczeniem matki małego dziecka;
– bardzo konkretne i jasne wskazówki oraz propozycje ćwiczeń z małym dzieckiem, dodatkowo podzielone na etapy: pierwszy, drugi, trzeci rok życia; wyróżnione wizualnie w książce;
– omówienie znaczenia okresu prenatalnego dla harmonijnego rozwoju dziecka po urodzeniu i propozycje prenatalnej stymulacji dziecka dla przyszłej mamy;
– omówienie umiejętności bazowych dla rozwoju mowy.

Autorka podkreśla znaczenie pierwszych trzech lat życia dla prawidłowego poznawczego rozwoju dziecka, w tym mowy, a także znaczenie stymulacji wielozmysłowej małego dziecka i jej wpływ na rozwój mowy. Równocześnie zwraca uwagę na olbrzymią rolę środowiska i otoczenia dziecka dla jego prawidłowego rozwoju, w tym również mowy.

Istotą tej książki/miniporadnika jest zwrócenie uwagi na to, że mowa nie jest umiejętnością samą w sobie i kształtuje się na tle innych, harmonijnie rozwijających się funkcji i sprawności dziecka, z czego wyłania się holistyczne podejście do dziecka i jego rozwoju psychoruchowego.

Bezpieczeństwo kobiet z zespołem Aspergera Jak uwolnić się od przemocy psychicznej. Nie obwiniaj się i odzyskaj kontrolę nad swoim życiem
2 of 10