Nowości

Jeszcze o równaniach i nierównościach funkcyjnych w matematyce szkolnej

Jeszcze o równaniach i nierównościach funkcyjnych w matematyce szkolnej

W matematyce tzw. „szkolnej”, tzn. uczonej w szkole podstawowej i średniej, nie występują wyraźnie równania funkcyjne, ale wiele z nich jest powiązanych z tą matematyką w sposób naturalny. Więcej szczęścia do tej tematyki mają zbiory zadań szkolnych, zadania na egzaminach i różnych zawodach matematycznych. Jednym z celów tej publikacji jest wskazanie tych powiązań. Jest też cel drugi: wskazanie prostych zastosowań równań funkcyjnych w matematyce a także poza nią, co wymagało czasem wykroczenia poza matematykę „szkolną” i stosowane w niej metody.

 

DIAGNOSTYKA NARZĄDU RUCHU W FIZJOTERAPII Przedszkolak. Wielki mały człowiek. Rozwój, wychowanie, zabawa
8 of 15