Nowości

Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowe założenia i uwarunkowania

Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowe założenia i uwarunkowania

Książka jest bogatym źródłem wiedzy o bezpieczeństwie narodowym. Przedstawiono w niej szeroką wykładnię:
- współczesnego postrzegania bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa państwa,
- środowiska bezpieczeństwa narodowego,
- zagrożeń bezpieczeństwa narodowego,
- organizacji: bezpieczeństwa politycznego, militarnego, ekonomicznego, informatycznego, społecznego i ekologicznego państwa,
- polityki bezpieczeństwa narodowego,
- strategii bezpieczeństwa narodowego,
- zarządzania bezpieczeństwem narodowym,
- kształtowania bezpieczeństwa narodowego w środowisku międzynarodowym,
- współczesnych specyficznych determinantów bezpieczeństwa narodowego,
- nowych kierunków wiedzy o bezpieczeństwie narodowym.

Praktycznym i użytecznym uzupełnieniem publikacji jest załącznik zawierający Zestawienie definicji i interpretacji podstawowych terminów związanych z bezpieczeństwem narodowym. Książka adresowana jest przede wszystkim do studentów i doktorantów oraz nauczycieli akademickich kierunków studiów związanych z bezpieczeństwem narodowym. Może stanowić również bogate źródło informacji dla osób zajmujących się zawodowo tą dziedziną.

Dwór polski. Literackie obrazy w prozie XIX i XX wieku Kierunki współczesnej promocji zdrowia i prewencji zaburzeń. Profilaktyka XXI wieku. Zagrożenia i wyzwania. Teoria i praktyka
12 of 15