Nowości

Problemy i wyzwania współczesnych rodzin

Problemy i wyzwania współczesnych rodzin

Praca stanowi zbiór artykułów na temat funkcjonowania współczesnych rodzin ze szczególnym uwzględnieniem ich problemów, funkcji, oraz ról społecznych w ich ramach podejmowanych. Wyzwania te implikuje zawiły układ interakcji, pełnionych funkcji czy przynależności do rozmaitych grup i warstw społecznych w kontekście wyzwań gospodarczych czy ideologicznych. 
Autorzy tomu stawiają sobie za cel zwrócenie uwagi na problematykę rodzinną, która od zawsze stanowi istotny element badań socjologicznych. Starają się odpowiedzieć na kluczowe pytania: Jaka jest współczesna rodzina? Jakie wyzwania przed rodzinami stoją? Jakim przeobrażeniom ulega instytucja rodziny na przestrzeni ostatnich lat? Autorzy skupili się szczególnie na takich aspektach funkcjonowania rodziny, jak: struktura rodziny, role członków rodziny, typy rodzin współczesnych, alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego, realizacja funkcji rodzinnych w XXI wieku, związki tradycyjne versus związki partnerskie, więzi w rodzinie, niepełnosprawności w rodzinie, rodzina czasowo rozłączona − rodzina migracyjna, rodzina dysfunkcjonalna. Autorzy zwrócili też uwagę na wypracowanie mechanizmów wspomagających funkcje socjalizacyjne poprzez pracę z człowiekiem trudnym, człowiekiem młodym, niejednokrotnie pogubionym.

Kolory PRL Cool po koreańsku. Narodziny fenomenu, czyli jak jeden naród podbił świat za pomocą popkultury
13 of 15