Nowości

Praktyczny przewodnik dla nauczycieli uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych w szkole średniej

Praktyczny przewodnik dla nauczycieli uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych w szkole średniej

Książka została napisana przez grono badaczy australijskich, ale problemy nauczycieli, mających w swoich klasach w szkołach średnich uczniów z autyzmem, na całym świecie są takie same. Warto skorzystać z ich przemyśleń i doświadczeń. Propozycje działania mają charakter uniwersalny, są łatwe do zastosowania, a jednocześnie niezwykle skuteczne.

Echo z otchłani Pisanie przeszłości Pamięć i historia w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego
2 of 10