Nowości

Gry, wierszyki i bajki logopedyczne

Gry, wierszyki i bajki logopedyczne

Zestaw scenariuszy wraz z kartami pracy, gry logopedyczne, a także wierszyki i bajki logopedyczne

- usprawniające aparat mowy
- przygotowujące do prawidłowej wymowy głosek [cz],[dż, [f], [k],[ l], [r],[ s], [sz], [z], [ż] w wyrazach, wyrażeniach
- utrwalające prawidłową wymowę głosek [cz],[dż, [f], [k],[ l], [r],[ s], [sz], [z], [ż]
- doskonalące różnicowanie głosek [s], [z]
- ćwiczące słuch fonematyczny oraz różnicowanie wymowy głosek [s],[ sz], [z], [ż]
- utrwalające prawidłową artykulację głosek cz],[dż, [f], [k],[ l], [r],[ s], [sz], [z], [ż]w wyrażeniach
- doskonalące pamięć słuchową, umiejętność budowania zdań
- rozwijających słownictwo, precyzję komunikacji

W publikacji:

- 40 autorskich wierszyków i bajek logopedycznych wraz z ćwiczeniami
- ponad 20 gotowych kart pracy wraz z planszami gier logopedycznych

 

TERAPIA GRUPOWA DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU. ROZWIJANIE KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH Wskazówki społeczne dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych i zaburzeń pokrewnych
6 of 10