Nowości

MATERIAŁ WYRAZOWO-OBRAZKOWY DO UTRWALANIA POPRAWNEJ WYMOWY GŁOSEK L, Li, R

MATERIAŁ WYRAZOWO-OBRAZKOWY DO UTRWALANIA POPRAWNEJ WYMOWY GŁOSEK L, Li, R

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek r, l w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach. Opracowany materiał jest przeznaczony dla logopedów i rodziców do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych. Należy go wykorzystywać po wywołaniu głosek l, r utrwaleniu ich w sylabach.

Gospodarstwa domowe z 500+ w procesie rozwoju kapitału ludzkiego Lęk przed matematyką Lęk przed matematyką
2 of 10