Nowości

Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym – ćwiczenia

Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym – ćwiczenia

Prezentowana książka jest skryptem ćwiczeniowym z dziedziny edukacji społeczno-przyrodniczej dedykowanym studentom pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie. Celem publikacji jest przygotowanie studentów do podejmowania działań w zakresie treści społeczno-przyrodniczych, a w efekcie nabycie umiejętności nauczania przyrody.

To wspaniały materiał dydaktyczny do kształcenia studentów oraz świetna pomoc metodyczna i źródło inspiracji w pracy nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej. Wykorzystanie ćwiczeń podczas zajęć ze studentami pozwala na łączenie teorii z praktyką, a tym samym na rozwijanie kompetencji dydaktycznych przyszłych nauczycieli oraz inspirowanie ich do podejmowania działań innowacyjnych, nieszablonowych, będących podstawową przesłanką przygotowania i realizacji efektywnego procesu dydaktyczno-wychowawczego.

SKUTECZNOŚĆ BEZ AGRESJI „… I WTEDY POSTANOWIŁAM GO WYSŁUCHAĆ” Matematyczne łamańce. 113 zagadek logicznych
7 of 10