Nowości

Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu

Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu

Książka o skutecznej edukacji dzieci dla nauczycieli i dla rodziców starszych przedszkolaków. W jaki sposób osiągnąć dobre efekty wychowawcze i prowokować dorosłych do kierowania w mądry sposób edukacją dzieci?
Nie wystarczy wiedzieć, jakie zabawy i sytuacje zadaniowe należy organizować starszym przedszkolakom, lecz trzeba mieć świadomość, jakie są ich możliwości umysłowe. Publikacja Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu pod red. prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej zawiera wiedzę stanowiącą bazę dla wszystkich zakresów działalności pedagogicznych. W książce znajdują się nowe i mało znane informacje o skutecznych sposobach kierowania uczeniem się starszych przedszkolaków, o których powinien wiedzieć każdy świadomy nauczyciel i rodzic.
To ponad 400-stronicowa skarbnica praktycznej wiedzy, w której znajdziemy gotowe odpowiedzi na zagadnienia: Wprowadzenie do edukacji domowej i przedszkolnej starszych przedszkolaków
• Relacje pomiędzy edukacją domową, przedszkolną i szkolną
• Nowe sposoby kierowania procesem uczenia się dzieci
• Organizacja procesu uczenia się
• Konstruowanie autorskich programów wychowania przedszkolnego
Edukacja starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu
• Kształtowanie u dzieci zdolności do rozróżniania dobra od zła
• Wychowanie społeczne dzieci
• Dbałość o rozwój mowy
• Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych
• Kształtowanie u dzieci umiejętności samoobsługowych
• Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznych dzieci
• Wdrażanie starszych przedszkolaków do dbałości o bezpieczeństwo
• Wychowanie przez sztukę
• Wychowanie techniczne
• Edukacja przyrodnicza
• Wielostronne kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
• Wspomaganie rozwoju umysłowego starszych przedszkolaków wraz z edukacją matematyczną
• Wychowanie rodzinne i obywatelskie
• Niektóre problemy przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole
• Dbałość o pozytywny wizerunek szkoły
• Rozsądnie i merytorycznie o obniżeniu obowiązku rozpoczynania nauki szkolnej oraz odroczeniu z obowiązku szkolnego niektórych dzieci.„(…)

Oddziaływania resocjalizacyjne społecznych zagrożeń
1 of 10