Nowości

Codzienne programy aktywności sensorycznych (PAS) w ramach diety sensorycznej

Codzienne programy aktywności sensorycznych (PAS) w ramach diety sensorycznej

Publikacja Codzienne programy aktywności sensorycznych (PAS) w ramach diety sensorycznej" jest wnikliwym opracowaniem bardzo ważnego zagadnienia związanego z integracją sensoryczną (SI). Wiedza o roli prawidłowego współdziałania zmysłów i zaburzeniach w tym zakresie jest w naszym kraju coraz większa, tak samo jak zwiększa się liczba terapeutów pracujących z dziećmi/osobami wykazującymi te specyficzne zaburzenia. Dlatego też z zadowoleniem trzeba przyjąć publikacje wyjaśniające i pomagające profesjonalistom w ich praktycznych działaniach terapeutycznych. Taką właśnie pozycją jest omawiana książka. Zawiera ona oprócz przedstawienia podstaw teoretycznych opartych na najnowszych doniesieniach i bogatej bibliografii cenne wskazówki praktyczne.

Oddziaływania resocjalizacyjne społecznych zagrożeń Żłobek. Wychowanie i edukacja
3 of 10