Nowości

Nauczanie dzieci języków obcych

Nauczanie dzieci języków obcych

Monografia wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu [na efektywne, a zarazem atrakcyjne rozwiązania dydaktyczne], oferując jedenaście inspirujących tekstów, w których globalnej tendencji wczesnego rozwijania dwujęzyczności lub nawet wielojęzyczności nadano koloryt lokalny, dzięki czemu czytelnik dostaje możliwość przyjrzenia się, w jaki sposób i z jakim skutkiem wytyczne europejskiej polityki językowej wpisują się w polskie realia kształcenia językowego.

Penitencjarystyka z resocjalizacją instytucjonalną
10 of 10