Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Coroczne święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1987 roku. Obchody mają na celu zwiększenie efektywności współpracy w zwalczaniu narkomanii i uzależnienia od leków psychotropowych oraz zwiekszenie świadomości osób uzależnionych. W Polsce obchody wspiera również Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Zestawienie bibliograficzne  znajduję się pod linkiem.

Narkomania zjawisko zagrożenia
1 of 10