Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Narkotyki i środki zastępcze

Narkotyki i środki zastępcze

    Korzystając z dorobku wielu naukowców, a także własnej praktyki, autorzy przedstawiają kolejne opracowanie możliwie najbardziej syntetyczne, ze szczególnym naciskiem na charakterystykę substancji pod kątek ich wpływu na zdrowie człowieka. Konstrukcja opracowania zmierza nie tylko do ukazania zjawiska od strony wpływu narkotyków na zachowania człowieka (z uwzględnieniem substancji najnowszych), ale także zaprezentowania zawodowych doświadczeń autorów w obszarze profilaktyki narkotykowej. Przyjęty układ opracowania zmierza również do zaprezentowania podstawowych informacji niezbędnych, a nierzadko koniecznych do rozpoznania zjawiska, jego skutków i następstw oraz sposobów podejmowania działań prewencyjnych.

Dostępna w:  http://libra.ibuk.pl/book/130274

Narkotyki i paranarkotyki Narkotyki w kulturze młodzieżowej
7 of 10