Światowy Dzień FAS

Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD: studium przypadku

Światowy Dzień FAS  

Święto obchodzone na świecie corocznie 9 września, mające na celu uświadomienie przyszłym matkom skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływ na rozwój płodu, a w przyszłości  -  na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka. Dzień ten ma również  na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na występowanie tego problemu w skali światowej. 

Zestawienie bibliograficzne na temat FAS znajduje się pod linkiem 

Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD: studium przypadku

Książka przeznaczona głównie dla psychologów, dotyczy zaburzeń rozwojowych dzieci dotkniętych syndromem FAS oraz zaburzeń OUN, jakie mogą się pojawić, gdy matka w trakcie ciąży spożywa alkohol. Część teoretyczna uzupełniona jest studium dwóch przypadków dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym oraz analizą diagnoz medycznych i testów psychologicznych wykonanych na przestrzeni życia dzieci.

Psychologia uzależnień - alkoholizm
1 of 5