Światowy Dzień FAS

Psychologia uzależnień - alkoholizm

Światowy Dzień FAS  

Święto obchodzone na świecie corocznie 9 września, mające na celu uświadomienie przyszłym matkom skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływ na rozwój płodu, a w przyszłości  -  na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka. Dzień ten ma również  na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na występowanie tego problemu w skali światowej. 

Zestawienie bibliograficzne na temat FAS znajduje się pod linkiem 

Psychologia uzależnień - alkoholizm

Autorzy przedstawiają najnowsze koncepcje i wyniki badań nad naturą, genezą i mechanizmami uzależnienia i współuzależnienia. Prezentują najbardziej efektywne programy terapeutyczne dla alkoholików i członków ich rodzin, ukazują założenia i sposoby realizacji programów profilaktycznych. To doskonały podręcznik dla studentów psychologii i kierunków pedagogicznych, a także dla profesjonalistów pracujących z osobami uzależnionymi i ich rodzinami: psychoterapeutów, doradców rodzinnych, pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów sądowych, pedagogów i wychowawców.

Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD: studium przypadku Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS
2 of 5