Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Pedagogika przedszkolna: oblicza i poszukiwania

Pedagogika przedszkolna: oblicza i poszukiwania

W niniejszej monografii omówiono wiele zagadnień z zakresu pedagogiki przedszkolnej. Poruszono szeroką problematykę badawczą, dokonano analiz z zakresu prakseologii, dydaktyki, wychowania, opieki czy społecznego funkcjonowania. Odnosząc się do tematyki tomu, można podkreślić jego kompleksowy charakter. Wskazana różnorodność pozwoliła na stworzenie płaszczyzny do wymiany poglądów przedstawicieli różnych środowisk. [...]

Opowiadania dla przedszkolaków Przedszkolak idzie do szkoły
5 of 9