Światowy Dzień Osób Jąkających się

Porozmawiajmy o jąkaniu się

Międzynarodowy Dzień osób Jąkających ustanowieony została w lipcu 1998 roku z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Jąkających się podczas V Światowego Kongresu Osób jąkających się w Johanesburgu (RPA), aby zwrócić uwagę społeczeństwa na skalę problemu, jakim jest jąkanie oraz jego skomplikowaną materię. Symbolem tego dnia jest turkusowa książka.

Zestawienie bibliograficzne

Porozmawiajmy o jąkaniu się

Autor książki Porozmawiajmy o jąkaniu się, dr. logopedii Antoni Balejko, odpowiada na listy osób jąkających się bądź ich rodziców. Otwiera "drzwi domu", do którego każdy może mieć wolny wstęp, może napisać, zatelefonować, zapytać, poprosić o radę, podzielić się swoimi problemami, sukcesami. W proponowanej książce czytelnik znajdzie odpowiedzi na nurtujące go pytania o istotę jąkania się i sposoby terapii. Po wnikliwym przeczytaniu tej książki to, co było trudne, zmienia się w łatwe, odległe w bliskie, rozpacz w nadzieję, smutek w radość. 

Jąkanie Profilaktyka jąkania i niepłynności mówienia
4 of 10