Światowy Dzień Osób Jąkających się

Ćwiczenia dla jąkających się i nie tylko

Międzynarodowy Dzień osób Jąkających ustanowieony została w lipcu 1998 roku z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Jąkających się podczas V Światowego Kongresu Osób jąkających się w Johanesburgu (RPA), aby zwrócić uwagę społeczeństwa na skalę problemu, jakim jest jąkanie oraz jego skomplikowaną materię. Symbolem tego dnia jest turkusowa książka.

Zestawienie bibliograficzne

Ćwiczenia dla jąkających się i nie tylko

Ćwiczenia dla jąkających się i nie tylko Moniki Lubiny to piąta już część cyklu wierszyków i ćwiczeń na głoski. Idea ćwiczeń powstała podczas Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej pt. „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”, która odbyła się we wrześniu 2014 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka doszła do wniosku, analizując ofertę wydawnictw zajmujących się tą tematyką, że na rynku brak jest materiałów adresowanych do osób jąkających się.

Autorka ma ndzieję, że prezentowana pozycja okaże się cenną pomocą zarówno dla osób borykających się z niepłynnością wymowy, jak i dla logopedów zajmujących się tą tematyką. Warto dodać, że materiały zawarte w książce można zastosować także u młodzieży i osób dorosłych.

Jąkanie to nie wyrok Holistyczne aspekty logopedycznej terapii jąkających się
9 of 10