Smaller Default Larger

 

Szerszy wykaz publikacji i artykułów z czasopism dotyczących awansu zawodowego zawiera zestawienie bibliograficzne " Awans zawodowy nauczyciela"

 

 

 

alt

 

 

Day Christopher

Od teorii do praktyki : rozwój zawodowy nauczyciela / Christopher Day ; przekł. Joanna Michalak ; wstęp Tadeusz Lewowicki. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.

 

 

 

 

  

alt

 

 

Day Christopher

Rozwój zawodowy nauczyciela / Christopher Day ; przekł. Joanna Michalak ; wstęp Tadeusz Lewowicki. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, cop. 2004.

 

 

 

 

 

 

alt

 

Dzierzgowska Irena

Nauczyciel kontraktowy / Irena Dzierzgowska przy współpr. autorskiej Marii Kotowskiej. - Wyd. 4 popr., stan prawny na dzień 15 lipca 2009 r. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2009.

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

 

Dzierzgowska Irena

Nauczyciel mianowany / Irena Dzierzgowska przy współpr. autorskiej Marii Kotowskiej. - Wyd. 6 popr., stan prawny na dzień 15 lipca 2009 r. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2009.

 

 

 


 

  

alt

 

Dzierzgowska Irena

Nauczyciel stażysta / Irena Dzierzgowska przy współpr. autorskiej Marii Kotowskiej. Wyd. 5 popr., stan prawny na dzień 15 lipca 2009 r. Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2009.

 

 

 

 

 

  

alt

 

 

Dzierzgowska Irena

Opiekun stażu / Irena Dzierzgowska przy współpr. autorskiej Marii Kotowskiej. - Wyd. 4 popr., stan prawny na dzień 15 lipca 2009 r. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2009.

 

 

 

 

  

 

alt

 

 

Fronckiewicz Bozena

Rola dyrektora w procesie awansu zawodowego nauczycieli : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Jolanta Kołodziejska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2008.

 

 

 

 

 

 

alt

 

Grabowska Mirosława

Jak zostać nauczycielem dyplomowanym w bibliotece? : (materiały metodyczne dla nauczycieli) / Mirosława Grabowska, Bożena Ratajczak-Olszewska ; Uczelniane Centrum Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli "Andragog" Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. - Opole : "Andragog", 2004.

 

 

 

 

 

  

alt

 

Jones Jeff

Jak wspierać rozwój zawodowy nauczycieli / Jeff Jones, Mazda Jenkin, Sue Lord. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna. 2008.

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

Kordziński Jarosław

Nauczycielu, zrób karierę! : jak odnieść sukces w szkole? : wszystko o rozwoju zawodowym / Jarosław Kordziński. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2008.

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

Ostrowski Kazimierz

Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego : rozwój pedagogiczny od A do Z / Kazimierz Ostrowski. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.