Smaller Default Larger

Ministerstwo Edukacji Narodowej ustala na kolejne lata szkolne hasła, które mają zwrócić uwagę na szczególnie istotne kwestie i zmotywować szkoły do pracy w określonym kierunku. Priorytetem w bieżącym roku szkolnym będzie „otwarta szkoła”.

Rok szkolny 2015/2016 został ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej Joannę Kluzik-Rostkowską Rokiem Otwartej Szkoły. Jej zdaniem „Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza” .

www.otwartaszkola.org

 

   

 

 otwarta szkola