Smaller Default Larger

AZYMUT http://www.azymut.pl/pl/

Firma prowadząca sprzedaż hurtową książek oraz świadcząca usługi dystrybucyjno-logistyczne na polskim rynku wydawniczo-księgarskim, w swej ofercie posiada ponad 60 tys. tytułów. Są wśród nich publikacje z bardzo wielu dziedzin - książki naukowe, akademickie, edukacyjne, beletrystyka, literatura dziecięca, a także książki ilustrowane.  


Biblioteka Narodowa http://www.bn.org.pl

Biblioteka Narodowaw  Warszawie - centralna  biblioteka polska, gromadząca książki, periodyki, publikacje elektroniczne i audiowizualne oraz polonika zagraniczne wydawane na terenie Polski.  


Bazy danych 

Bazy Biblioteki Narodowej   www.bn.org.pl

FIDES - Federacja Bibliotek Kościelnych  www.fides.org.pl

KARO - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich   www.karo.umk.pl

NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny  www.nukat.edu.pl 


Bibliotekarz szkolny http://www.vulcan.edu.pl

SerwisBibliotekarz szkolnyprzygotowany dla bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach szkolnych stanowi zbiór najważniejszych informacji dotyczących prowadzenia biblioteki szkolnej : gromadzenia zbiorów, opracowania i udostępniania oraz działalności pedagogicznej bibliotekarzy. 


Cała Polska czyta dzieciom  http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/

Fundacja wspierająca zdrowie psychiczne, umyslowe i moralne dzieci i młodzieży, organizująca kampanię "Cała Polska czyta dzieciom" od 1 czerwca 2001 r. 


Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna http://e-pedagogiczna.edu.pl

Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna stanowi ogólnokrajową edukacyjną platformę cyfrową bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych.Jest miejscem wspierania bibliotekarzy w pracy zawodowej, wymiany doświadczeń, przedstawia informacje związane z szeroką działalnością bibliotek pedagogicznych. 


EBIB http://www.ebib.pl/

EBIB - platforma elektroniczna Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przeznaczona dla bibliotekarzy, specjalistów informacji oraz dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką bibliotekoznawczą. 


Głos  Nauczycielski http://www.glos.pl

Tygodnik społeczno-oświatowy, wydawany od 1917 roku w Warszawie, organ Związku Nauczycielstwa Polskiego. Publikuje materiały z dziedziny oświaty i wychowania, spraw środowiska nauczycielskiego oraz działalności ZNP. 


Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli MSCDN  www.centrum.mscdn.pl

Placówka prowadzona przez samorząd województwa mazowieckiego wspierająca system doskonalenia nauczycieli. Oferuje seminaria, kursy doskonalające i kwalifikacyjne, szkolenia dla nauczycieli 


Ministerstwo Edukacji Narodowej http://www.men.gov.pl/

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – ministerstwo zajmujące się sprawami oświaty i wychowania. 


Oprogramowanie do bibliotek http://www.mol.pl/

Firma MOL - największy w Polsce producent systemów informatycznych przeznaczonych dla bibliotek, dostarczający oprogramowanie uwzględniające potrzeby różnych rodzajów bibliotek, w tym bibliotek szkolnych. 


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowania Komputerów http://biblioteka.oeiizk.waw.pl

OEiiZK w Warszawie - publiczna placówka doskonalenia nauczycieli, której celem jest doskonalenie i wspomaganie nauczycieli wszystkich typów szkół w zakresie kształcenia informatycznego i edukacyjnych zastosowań technologii informacyjnej. 


 Ośrodek Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji - publiczna instytucja edukacyjna,której celem jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji, w szczególności przez wspieranie szkół i placówek w realizacji ich zadań, wspieranie zmian wprowadzanych w systemie oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 


Pulowerek.pl http://pulowerek.pl

Pulowerek.pl. jest “innym portalem dla bibliotekarzy”. Odróżnia się od pozostałych serwisów bibliotekarskich tym że dostarcza informacje, które rozbawią, zaciekawią i pozwolą nabrać trochę dystansu do naszego zawodu. 


Scholaris http://www.scholaris.pl/

Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN. Zawiera informacje na temat spraw szkoły, awansu zawodowego, przepisy dotyczące oświaty. Jest bazą publikacji edukacyjnych, w tym również dotyczących biblioteki szkolnej. 


Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   www.sbp.pl

Ogólnopolski portal dla bibliotekarzy powstały z inicjatywy Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

Zakład Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej ZEBID www.bn.org.pl

Jednostka organizacyjna Biblioteki Narodowej. Prowadzi rożne formy doskonalenia, sesje, konferencje, seminaria, kursy, warsztaty w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej