Smaller Default Larger

Terminarz spotkań dla nauczycieli

w roku szkolnym 2022/2023

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli (m.in. nauczycieli bibliotekarzy, wychowawców świetlic i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej) Państwa placówki na szkolenia w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie (ul. 17 Stycznia 49)

 

L.p.

Termin

Temat

Prowadzący

1

28 września

godz. 9.00

Jak uczyć dzieci korzystania z informacji znalezionych w Internecie?

Spotkanie organizacyjne sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy – wykorzystanie pomocy z BOM

Monika Biedrzycka-Gładka

Monika Biedrzycka-Gładka

2

26 października

 godz. 9.00

Jak rozwijać myślenie krytyczne w szkole?

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Monika Biedrzycka-Gładka

Monika Biedrzycka-Gładka

3

24 listopada

godz. 9.00

Warsztaty bożonarodzeniowe

Monika Biedrzycka-Gładka

3

18 stycznia

godz. 9.00

Wykorzystanie gier w bibliotece szkolnej

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Agnieszka Kołodziejska

 

Monika Biedrzycka-Gładka

4

15 marca

godz. 9.00

Wykorzystanie kodów QR w edukacji

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Bożena Lewandowska

Monika Biedrzycka-Gładka

5

19 kwietnia

godz. 9.00

Stacjonarny esacpe room

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Monika Biedrzycka-Gładka

Monika Biedrzycka-Gładka

6

17 maja

godz. 9.00

Uzależnienia behawioralne i chemiczne – czynniki ochrony i czynniki ryzyka – profilaktyka w szkole

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Monika Biedrzycka-Gładka

Monika Biedrzycka-Gładka

 

Uwaga! Na spotkania obowiązują zapisy – udział w spotkaniu jest możliwy jedynie po wcześniejszym zapisaniu. Liczba miejsc na szkolenie stacjonarne jest ograniczona. Biblioteka zastrzega sobie prawo zmiany formy szkolenia ze stacjonarnej na zdalną w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Osoba do kontaktu:

Monika Biedrzycka-Gładka tel. 23 672-33-77

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.