Smaller Default Larger

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie sprowadza z innych bibliotek wydawnictwa książkowe, których nie posiada w swoich zbiorach i które nie są dostępne w bibliotekach na terenie miasta.

Zamówienia na materiały biblioteczne można składać osobiście w Wypożyczalni.

Koszt związany ze sprowadzeniem i odesłaniem książek (ok. 20 zł.) pokrywa osoba zamawiająca, zgodnie z obowiązującym cennikiem na podstawie Załącznika nr 1 do Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie. Termin wypożyczenia książek wynosi 1 miesiąc. Za zagubione lub zniszczone książki odpowiada czytelnik.