Print

Terminarz spotkań dla nauczycieli

w roku szkolnym 2021/2022

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli (m.in. nauczycieli bibliotekarzy, wychowawców świetlic i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej) Państwa placówki na szkolenia w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie (ul. 17 Stycznia 49)

 

L.p.

Termin

Temat

Prowadzący

1

22 września

godz. 9.00

Roboty w nauczaniu

Spotkanie organizacyjne sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Mirosława Ostrowska

Monika Biedrzycka-Gładka

2

20 października

 godz. 9.00

Szkodliwe treści w internecie

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Monika Biedrzycka-Gładka

Monika Biedrzycka-Gładka

3

24 listopada

godz. 9.00

Warsztaty bożonarodzeniowe

M.Biedrzycka-Gładka, Małgorzata Komor

3

19 stycznia

godz. 9.00

Wykorzystanie filmu w działaniach wychowawczych na lekcji

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Monika Biedrzycka-Gładka

 

Monika Biedrzycka-Gładka

4

23 marca

godz. 9.00

I’m a puzzle

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Bożena Lewandowska

Monika Biedrzycka-Gładka

5

27 kwietnia

godz. 9.00

Plakat w Canvie

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Wioletta Gałązka

Monika Biedrzycka-Gładka

6

18 maja

godz. 9.00

Webquest o tematyce patriotycznej

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Monika Biedrzycka-Gładka

Monika Biedrzycka-Gładka

 

Uwaga! Na spotkania obowiązują zapisy – udział w spotkaniu jest możliwy jedynie po wcześniejszym zapisaniu. Liczba miejsc na szkolenie stacjonarne jest ograniczona. Biblioteka zastrzega sobie prawo zmiany formy szkolenia ze stacjonarnej na zdalną w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Osoba do kontaktu:

Monika Biedrzycka-Gładka tel. 23 672-33-77

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Category: Uncategorised
Hits: 21662