Smaller Default Larger

 

Literatura podmiotu :

 

Dąbrowska Maria : Noce i dnie. Kraków : Wydawnictwo Greg, 2007. ISBN 978-83-7327-373-3

Gombrowicz Witold : Ferdydurke. Kraków : Wydaw. Literackie, 2007. ISBN 978-83-08-03960-1

Kochanowski Jan : Pieśni. Warszawa : Państ. Instytut wydawniczy, 1982. ISBN 83-06-00404-3

Mickiewicz Adam : Pan Tadeusz czyli Ostatni Zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem . Warszawa : Alfa, 1988. ISBN 83-7001-093-8

Orzeszkowa Eliza : Nad Niemnem. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Kraków : Wydawnictwo Greg, 2009. ISBN 978-83-7327-159-3

Pasek Jan : Pamiętniki. Wyd. 5 zm. i uzup. Wrocław : Zakład Narodowy  im. Ossolińskich, 1979. ISBN 83-04-00279-5

Rej Mikołaj : Wybór pism.  Wyd. 2. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979. ISBN 83-06-00055-2

Żeromski Stefan : Przedwiośnie. Kraków : Wydawnictwo Greg, 2007. ISBN 978-83-7327-235-4

Żeromski Stefan : Syzyfowe prace. Kraków : Zielona Sowa, 2006. ISBN 83-7389-936-7

 

Literatura przedmiotu :

 

Achremowiczowa Wanda : "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Wyd. 4. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971

Baluch Alicja : Obraz domu w najnowszej poezji polskiej. "Wychowanie w Przedszkolu" 1991, nr 1, s. 12-17

Borowska Anna : "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Wyd. 2. Toruń : Wydawnictwo Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-402-8

Borsa Ewa : Dom jako wartość. „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI”  1999/2000, nr 3, s. 76-84

Brzóstowicz – Klajn Monika : Szklane domy w utopii i antyutopii. „Polonistyka” 2006, nr 3, s. 17-22

Brzóstowicz Monika : Temat : Rodzina. "Polonistyka" 1994, nr 4, s. 203-208

Chałońska Joanna : Człowiek, dom i świat w twórczości Mikoła Reja i Jana Kochanowskiego. "Język Polski w Szkole Średniej" 1995/1996, nr 1, s. 44-58

Dom-Dwór // W: Szkolny słownik  motywów literackich / Maciej Chrzanowski. Warszawa : Wydawnictwo Skrypt, 2003. v, s. 71-81

Drewnowski Tadeusz : "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974

Dyduch Barbara, Jędrychowska Maria, Kłakówna Zofia Agnieszka : Dom musi mieć swoją osobowość. "Polonistyka" 1994, nr 4, 219-223

Farent Teodor : "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2009. ISBN 978-8386581-45-0

Górska Bożena :  Dom nad Niemnem. „Polonistyka”  1994, nr 4, s.227-232

Górska  Bożena : Dom nad Niemnem //  W: Kompetencje  szkolnego polonisty: szkice i artykuły z metodyki z lat 1994-1996. Red. Bożena Chrząstowska. T. 2. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. ISBN 83-02-06600-1, s. 86-192

Hertz Paweł: Świat i dom: szkice i uwagi wybrane. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.  W Soplicowie [Adam Mickiewicz Pan Tadeusz], s. 221-225

Historia obyczaju [Film] : dwór polski, dom, chata. Kas. 1. Warszawa : Telewizja Polska. Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1997

Jankiewicz  Leonarda : Lekcje z „domem” w temacie [Adam Mickiewicz Pan Tadeusz, Stefan Żeromski Syzyfowe prace, Bolesław Leśmian Urszula Kochanowska]. „Polonistyka” 2003, nr 8, s. 492-496

Książek-Szczepaniakowa Aniela : Dom - czyli od Ani z Zielonego Wzgórza. "Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII", 1996/1997, nr 1, s. 47-57

Kulik Ilona : "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Toruń : Wydawnictwo Literat., 2009. ISBN 978-83-7527-085-3

Legeżyńska Anna : Dom w kulturze. „Polonistyka” 1994, nr 4, s.197-202

Legeżyńska  Anna : Dom w kulturze // W: Kompetencje  szkolnego polonisty: szkice i artykuły z metodyki z lat 1994-1996. Red. Bożena Chrząstowska. T. 2. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.ISBN 83-04-03521-1, s. 114-118

Legeżyńska  Anna :  Dom w poezji. „Polonistyka” 1995, nr 6, s. 409-414

Legeżyńska Anna : Edukacja polonistyczna wobec historii literatury. „Polonistyka”  2002, nr 6, s. 341-346

Lementowicz Urszula : "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2003. ISBN 83-86581-05-0

Mądry Anna : "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. Toruń : Wydawnictwo Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-157-7

Nowacka Irena : "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2009. ISBN 978-8386581-90-0

Orski Mieczysław :  Od Arkadii domowej do mieszkania – azylu. „Polonistyka”  1996, nr 8, s. 566-569

Przybyła Wiesław : Arkadyjska Litwa w dziełach Czesława Miłosza. Wokół Doliny Issy. "Język Polski w Liceum" 2001/2012, nr 1, s. 7-31

Rogatko Bogdan: Linie przerywane: o literaturze polskiej XX wieku. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1988. ISBN 83-218-0621-X.  „Wieczne czuwanie”: tradycja domu rodzinnego i mit podróży, s. 98-128

Szypowska Irena : "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1993. ISBN 83-02-05028-8

Tatarkiewicz  Emanuela : Dwór - znak zdegradowany."Polonistyka" 2006, nr 5, s. 24-27

Zabrotowicz Alina : Dom – rodzina – matka : tematyka lekcji języka polskiego. „Język Polski w Szkole dla klas IV-VI”  1999/2000, nr 3, s. 23-34

Zambrzycka  Renata : Interpretacja porównawcza: Jan Kochanowski Na dom w Czarnolesie i Wespazjan Kochowski Budynek . „Polonistyka” 1995, nr 10, s. 673-675