Smaller Default Larger

 

Literatura podmiotu :


Borowski Tadeusz : Pożegnanie z Marią i inne opowiadania. Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg, 2009. ISBN 978-83-7162-792-7

Herling-Grudziński Gustaw : Inny świat :  zapiski sowieckie. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2011. ISBN 978-83-08-04024-9

Katyń : relacje, wspomnienia, publicystyka. Oprac. Andrzej Leszek Szcześniak. Warszawa : "Alfa", 1989. ISBN 83-7001-296-5

Sołżenicyn  Aleksander : Archipelag GUŁag 1918-1956 : próba dochodzenia literackiego. T.1. Warszawa : Nowe Wydawnictwo Polskie, 1990. ISBN 83-85135-01-4

Sołżenicyn  Aleksander : Archipelag GUŁag 1918-1956 : próba dochodzenia literackiego. T.2. Warszawa : Nowe Wydawnictwo Polskie, 1990. ISBN 83-85135-03-0

Sołżenicyn  Aleksander : Archipelag GUŁag 1918-1956 : próba dochodzenia literackiego. T.3. Warszawa : Nowe Wydawnictwo Polskie, 1990. ISBN 83-85135-05-7

Sołżenicyn  Aleksander : Jeden dzień Iwana Denisowicza. Warszawa :  "Iskry", 1989. ISBN 83-207-1243-2

"W czterdziestym nas Matko na Sibir zesłali" : Polska a Rosja 1939-42. Oprac. Jan Tomasz Gross, Irena Grudzińska-Gross. Warszawa :  "Libra" : "Res Publica", 1990. ISBN 83-7046-032-1

Wat Aleksander : Mój wiek : pamiętnik mówiony. Cz. 1-2. Warszawa : Czytelnik, 1990. ISBN 83-07-02054-9

 

 

Literatura przedmiotu :

 

Antosik Cecylia : Lagry i łagry na lekcjach języka polskiego. "Język Polski w szkole średniej" 1997/98 nr 2, s. 84- 86

Bolecki Włodzimierz :  "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2007. ISBN 978-83-242-0791-6

Drewnowski Tadeusz : U nas, w łagrach. ["Opowiadania" Tadeusza Borowskiego] // W: O literaturze polskiej : materiały. Cz. 2, Polska literatura współczesn. Wybór i oprac. Andrzej Z. Makowiecki. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976, s. 18-25

Kamińska Małgorzata : "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.Toruń : Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-256-7

Katyń, ludobójstwo i propaganda. [DVD]. Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2008.

Lementowicz Urszula : "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2003. ISBN 83-86581-99-9

Lementowicz  Urszula : Opowiadania Tadeusza Borowskiego. Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2008. ISBN 978-83-86581-52-8

Marzec Anna : Wstrząsająca wizja łagru w Innym świecie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. „Język Polski w Szkole Średniej” 1990/1991, nr 2, s. 52-60

Polska w ogniu Katyń [Film] : Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Warszawa : Telewizja Polska ;  Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004

Śliwiński Piotr : Obozy i wartości. O Innym świecie G. Herlinga-Grudzińskiego //  W: Glosariusz od Młodej Polski do współczesności. Red. Tadeusz Patrzałek.  Wrocław: Ossolineum, 1991.  ISBN 83-04-03936-2, s. 179-184