Smaller Default Larger

 

Literatura podmiotu :

 

Camus  Albert  : Dżuma. Wyd. 20, dodr. Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 2009. ISBN 978-83-06030686

Conrad Joseph :  Jądro ciemności. Kraków :  Wydawnictwo Greg,  2011. ISBN 978-83-7517-113-6

Dąbrowska Maria : Noce i dnie. Kraków : Wydawnictwo Greg,  2007. ISBN 978-83-7327-373-3

Herling-Grudziński Gustaw : Inny świat :  zapiski sowieckie. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2011. ISBN 978-83-08-04024-9

Orzeszkowa Eliza : Nad Niemnem. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Kraków : Wydawnictwo Greg, 2009. ISBN 978-83-7327-159-3

Reymont Władysław Stanisław : Chłopi. Wydawnictwo Greg, 2009. ISBN 978-83-7327-173-9

 

 

Literatura przedmiotu :

 

Achremowiczowa Wanda : "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Wyd. 4. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971

Antosik Cecylia : Lagry i łagry na lekcjach języka polskiego. "Język Polski w szkole średniej" 1997/98 nr 2, s. 84- 86

Bolecki Włodzimierz : "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2007. ISBN 978-83-242-0791-6

Borowicz Alina : Joseph Conrad Jądro ciemności. Kraków :  "Zielona Sowa", 2009. ISBN 978-83-7623-383-3

Dymara Bronisława :  Etos pracy w twórczości Marii Dąbrowskiej. „Polonistyka" 1985, nr 3, s. 198-215

Kamińska Małgorzata : "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Toruń : Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-256-7

Kulik  Ilona : "Dżuma" Alberta Camus. Toruń : Wydawnictwo Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-295-6

Lementowicz Urszula : "Dżuma" Alberta Camusa. Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2009. ISBN 978-83-86581-92-4

Lementowicz Urszula : "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2003. ISBN 83-86581-99-9

Lichański Stefan : "Chłopi" Władysława Stanisława Reymonta. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969

Maciąg Włodzimierz : "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej // W : Lektury polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne - II wojna światowa. T. 2. Red. Ryszard Nycz. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1999. ISBN 83-7052-798-1, s. 133-157

Marzec Anna : Wstrząsająca wizja łagru w Innym świecie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. „Język Polski w Szkole Średniej” 1990/1991, nr 2, s. 52-60

Masłowski Michał : Tematyka wiejska w prozie współczesnej // W: LITERATURA a współczesne przemiany społeczne. Red. Alina Brodzka, Maria Żmigrodzka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972, s. 238-267

Matawowska Zofia : Epicki obraz pracy chłopskiej w powieści Chłopi W. S. Reymonta. "Polonistyka" 1968, nr 1, s. 24-27

Nowacka Irena : "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2009. ISBN 978-8386581-90-0

Osmoła Józef : "Chłopi" Władysława Reymonta. Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2008. ISBN 978-83-86581-00-9

Polańczyk Danuta : "Jądro ciemności" Josepha Conrada. Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2008. ISBN 978-83-86581-24-5

Praca organiczna i praca u podstaw // W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. Wrocław: Ossolineum, 1994. ISBN 83-04-03251-1, s. 775-778

Śliwiński Piotr : Obozy i wartości. O Innym świecie G. Herlinga-Grudzińskiego //  W : Glosariusz od Młodej Polski do współczesności. Red. Tadeusz Patrzałek.  Wrocław: Ossolineum, 1991.  ISBN 83-04-03936-2, s. 179-184
Wilczycka Danuta : "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej. Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2009. ISBN 978-8386581-88-7