Smaller Default Larger

 

Literatura podmiotu : 

 

Kochanowski Jan : Pieśni. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982. ISBN 83-06-00404-3

Myśliwski Wiesław : Kamień na kamieniu. Wyd. 3. Szczecin : Glob, 1986. ISBN 83-7007-105-8

Orzeszkowa Eliza : Nad Niemnem. Kraków : Greg, 2008. ISBN 978-83-7327-231-6

Prus Bolesław : Placówka : powieść. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. ISBN 83-04-01708-3

Reymont Władysław : Chłopi. Kraków : Greg, 2009. ISBN 978-83-7327-224-8

Wyspiański Stanisław : Wesele. Wyd. 12. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1983. ISBN 83-08-0114-4

Żeromski Stefan : Przedwiośnie. Wyd. 17. Warszawa : Czytelnik, 1980. ISBN 83-07-00345-8

 

 

Literatura przedmiotu :

 

Achremowiczowa Wanda : "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Wyd. 4. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971

Bereza Henryk : Nurt chłopski w prozie // W: O literaturze polskiej: materiały. Cz. 3 : Programy i polemiki literackie / wybór i oprac. Helena Zaworska. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. ISBN 83-02-01710-8, s. 131-135

Chudziński Edward : W kręgu kultury i literatury chłopskiej 1915-1939 : z dziejów chłopskiej prasy literackiej. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985. ISBN 83-20-53705-3

Farent Teodor : Fraszki, pieśni, treny Jana Kochanowskiego. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2001. ISBN 83-86581-66-2

Fita Stanisław : "Placówka" Bolesława Prusa. Warszawa : "Czytelnik", 1980. ISBN 83-07-00319-9

Grzeszczuk Stanisław : Jan Kochanowski - "Wsi spokojna, wsi wesoła" // W : Lektury polonistyczne : średniowiecze - renesans - barok. T. 2. R ed. Andrzej Borowski, Janusz Stanisław Gruchała. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 1997.ISBN 83-7052-939-9, s. 139-167

Grzeszczuk Stanisław : Renesansowa pochwała wsi // W: Literatura polska w szkole średniej. Red. Franciszek Bielak, Stanisław Grzeszczuk.  Wyd. 2.  Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979. - S. 48-65

Grzeszczuk  Stanisław : "Wsi spokojna, wsi wesoła" Pieśń Panny XII z "Sobótki" Jana Kochanowskiego // W : Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 1. Red. Stanisław Grzeszczuk, Anna Niewolak-Krzywda. Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. ISBN 83-03-01532-X, s. 17-35

Guzik Barbara : Piękno folkloru ludowego n apodstawie fragmentu "Chłopów" - wesele Boryny. "Polonistyka" 1968, nr 1, s. 27

Jaworski Józef : Językowy obraz chłopa (rolnika, włościanina) w tekstach publicystycznych końca XVIII wieku. "Język Polski" 2007, nr 1, s. 55-65

Krzyżanowski Julian : Mikołaja Reja "Krótka rozprawa" na tle swoich czasów. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954

Krzyżanowski Julian : Wielki epik wsi polskiej [Władysław Stanisław Reymont]. "Polonistyka"  1967, nr 3, s. 1-6

Lichański Stefan : "Chłopi" Władysława Stanisław Reymonta. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969

Lichański Stefan : Temat wiejski w najnowszej prozie polskiej // W : Z problemów literatury polskiej XX wieku. T. 3 : Literatura Polski Ludowej. Red. Alina Brodzka, Zbigniew Babicki. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. - S. 158-176

Malec Wioleta : Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Toruń : Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-238-3

Melkowski Stefan : Domena prozy. Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984.  ISBN 83-205-3628-6. Plemię Szeli. (Wokół sprawy nurtu chłopskiego we współczesnej literaturze polskiej), s. 13-32 

Osmoła Jozef : "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2008. ISBN 978-8386581-16-0

Piszczkowski  Mieczysław : Wieś w literaturze polskiego baroku. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977

Próchnicki Włodzimierz : Świat Reymontowskich "Chłopów" // W : Literackie wizje i re-wizje: materiały pomocnicze dla szkoły średniej: praca zbiorowa. Red. Marian Stępień, Wacław Walecki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980.ISBN 83-02-00371-9, s. 133-141

Weiss Tomasz : "Chłopi" Władysława Stanisława Reymonta // W : Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 2. Red. Stanisław Grzeszczuk, Anna Niewolak-Krzywda. Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.  ISBN 83-03-02417-5, s. 201-220

Wieś // W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. Wrocław : Ossolineum, 1994. ISBN 83-04-03251-1, s. 1025-1028

Wieś // W: Słownik motywów literackich / Dorota Nosowska. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Park, 2004. ISBN 83-7266-314-9, s. 547-556

Wieś // W : Szkolny słownik motywów literackich / Maciej Chrzanowski : Warszawa : Wydawnictwo Skrypt, 2003.ISBN 83-86314-85-0, s. 408-419

Wiśniewska Halina : Przeczytajmy jeszcze raz "Żeńców" Szymona Szymonowica. "Polonistyka" 1981, nr 2, s. 92-98

Zawada Andrzej : Nurt chłopski, temat wiejski. "Nowe Książki" 1997, nr 1, s. 4-5

Ziejka Franciszek : Władysław Stanisław Reymont - "Chłopi" // W : Lektury polonistyczne : pozytywizm - Młoda Polska. T. 1. Red. Stanisław Grzeszczuk. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 1998. ISBN 83-7052-892-9, s. 89-108

Ziętek Zygmunt : Tematyka wiejska w prozie współczesnej // W: Literatura a współczesne przemiany społeczne : praca zbiorowa. Red. Alina Brodzka, Maria Żmigrodzka.  Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972, s. 72-135