Smaller Default Larger

Terminarz spotkań dla nauczycieli

                                                                                                                                                                   w roku szkolnym 2023/2024

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli (m.in. nauczycieli bibliotekarzy, wychowawców świetlic i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej) Państwa placówki na szkolenia w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie (ul. 17 Stycznia 49)

 

L.p.

Termin

Temat

Prowadzący

1

27 września 2023 r.

godz. 9.00

Uzależnienia behawioralne i chemiczne – czynniki ochrony i czynniki ryzyka – profilaktyka w szkole

 

Spotkanie organizacyjne sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Monika Biedrzycka-Gładka

 

 

 

Monika Biedrzycka-Gładka

2

18 października 2023 r.

godz. 9.00

 

Mentimeter –jak szybko zbadać opinię uczniów?

 

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Monika Biedrzycka-Gładka

 

 

Monika Biedrzycka-Gładka

3

29 listopada 2023 r.

godz. 9.00

Plastyczne warsztaty bożonarodzeniowe

Monika Biedrzycka-Gładka

4

21 lutego 2024 r.

godz. 9.00

Jak podziwiać europejskie zabytki kultury on-line?

 

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Agnieszka Kołodziejska

 

 

Monika Biedrzycka-Gładka

5

20 marca 2024 r.

godz. 9.00

Nowe formy książkowe rozwijające czytelnictwo dzieci i młodzieży - książka paragrafowa i wykorzystanie AR

 

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Monika Biedrzycka-Gładka

 

 

 

Monika Biedrzycka-Gładka

6

 17 kwietnia 2024 r.

godz. 9.00

Genially – narzędzie pracy nauczyciela

 

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Małgorzata Komor

 

Monika Biedrzycka-Gładka

 

7

22 maja 2024 r.

godz. 9.00

Zabawy grupowe jako klucz do integracji oraz współpracy dzieci i młodzieży

 

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Monika Biedrzycka-Gładka

 

 

Monika Biedrzycka-Gładka

 

Uwaga! Liczba miejsc na szkolenie stacjonarne jest ograniczona, obowiązują zapisy – udział w spotkaniu jest możliwy jedynie po wcześniejszym zapisaniu. Biblioteka zastrzega sobie prawo zmiany formy szkolenia ze stacjonarnej na zdalną w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

 

Osoba do kontaktu:

Monika Biedrzycka-Gładka tel. 23 672-33-77 wew. 25

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.