Smaller Default Larger

,,Młodzi dla wolności’’

Zestawienie bibliograficzne

 

 

 

Wydawnictwa zwarte

 1.Bonusiak Włodzimierz : Trzecia Rzeczpospolita (1989-2007). - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. M 94(438)

2.Dudek Antoni : Historia polityczna Polski 1989-2005. - Kraków : "Arcana", 2007.  M 94(438)

 

 

Artykuły z książek

 

1.Borucki Marek : ,,III Rzeczpospolita” // W : Borucki Marek : Historia Polski do 2009 roku. - Warszawa : "Mada", 2009. – S. 344-365 M 94(438)- P

2.Chwalba Andrzej : Ku nowemu państwu // W : : Historia Polski. T. 2, [Od 1914] / Henryk Samsonowicz [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. –S.245-261 M 94(438)

3.Chwalba Andrzej : Polska na czele ,, jesieni narodów’’ // W : Historia Polski. T. 2, [Od 1914] / Henryk Samsonowicz [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. –S. 243-M 94(438)

4.Garlicki Leszek : ,,Okrągły stół’’ // W : Historia 1815-2004 : Polska i świat. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2005. – S. 660-M 94(438) - P

5.Paczkowski Andrzej : ,,Polska po komunizmie’’ // W : Paczkowski: Pół wieku dziejów Polski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. –S. 397-416 M 94(438)-P

6.Paczkowski Andrzej : ,,Wiosna nasza’’ // W :  Paczkowski Andrzej : Pół wieku dziejów Polski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. –S. 383-395 M 94(438) -P

7.Pełczyński Zbigniew, Kowalski Sergiusz : ,,Narodziny demokracji // W : Pełczyński Zbigniew : Polska droga od komunizmu : refleksje nad historią i polityką 1956-2006. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007. – S. 223-234 M 94(438)

8.Roszkowski Wojciech : Początek transformacji systemowej // W : Najnowsza historia Polski. [3]. - Warszawa : "Świat Książki", 2003. –S. 117-M 94(438) - P

9.Roszkowski Wojciech : ,,Rząd Mazowieckiego’’ // W :  Historia Polski 1914-2005. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – S. 406-412 M 94(438) - P

10.Roszkowski Wojciech : ,,Upadek komunizmu’’ // W : Historia Polski 1914-2005. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – S. 404-406 M 94(438) - P

11.Roszkowski Wojciech : ,,Wokół ,,Okrągłego stołu’’ // W : Historia Polski 1914-2005. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – S. 402-M 94(438)-P

 

Artykuły z czasopism

 

1. Pelka Witold : Przełom. Wersja podstawowa 1989. Scemariusz spektaklu teatralnego // Biblioteka  w Szkole.- 2014, nr 3, s. 28-31