Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

 

Adaptacja dzieci w przedszkolu

                                                                        za lata 1995-2008

 

Hasła : Dziecko w wieku przedszkolnym - rozwój psychofizyczny

           Dziecko - rozwój psychofizyczny

 

Wydawnictwa zwarte

 

 • Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym / pod red. Zofii Dołęgi. Katowice : Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2005   M 372.3
 • Dojrzałość przedszkolna dzieci trzyletnich / oprac. Maria Bolechowska. Katowice :Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 1978   M 372.3
 • Lubowiecka Jadwiga : Przystosowanie psychospołeczne dzieci do przedszkola .Warszawa : Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 2000   M 372.3

 

 

Artykuły

 

 • Boroń Marta : Grupa zabawowo - adaptacyjna // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006nr 6, s. 50-52
 • Bura Urszula : Grupa to też ja // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 6 s. 348-351
 • Cyrulik Pelagia : Pomagamy przekroczyć próg przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 6 s. 47- 48
 • Górska Małgorzata : Będę przedszkolakiem – program adaptacyjny // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 7, s. 408- 410
 • Gruszczyk – Kolczyńska Edyta : Płaczę i rozpaczam gdy muszę iść do przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 2. dodatek s. 117-124 (9-15)
 • Grzęzikiewicz Dorota, Szabelska Lidia : Witamy trzylatki // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 6, s. 29-31(349-351)
 • Knapik Agnieszka : Jak pomóc dzieciom i rodzicom? // Wychowanie w Przedszkolu. -2001, nr 6, s. 338-339
 • Krawczyk Danuta : Żegnaj smutku u maluszków // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 7, s. 432-433
 • Krupa Elżbieta : Witamy trzylatki // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 7, s. 21-23
 • Kubik Anna : Spotkanie adaptacyjne // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 425- 427
 • Leszczyńska Mirosława : O adaptacji trzylatków w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 7, s. 528-531
 • Lubowiecka Jadwiga : Trudności dziecka w przystosowaniu się do przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6, s. 323-330
 • Łuczak Halina : Zajęcia adaptacyjne z dziećmi trzyletnimi // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 7, s. 434- 435
 • Malewicz Halina : Przyjazne przedszkole // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6, s. 362-364
 • Migdał – Baran Teresa : Sześciolatek pierwszy rok w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 8, s. 634-636
 • Muraszko Waleria : W trosce o trzylatki // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6, s. 336-338
 • Niewiarowska Katarzyna : Pierwsze kontakty // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 38-40 (422-424)
 •  Szulska – Wyrwa Ewa : Długi proces adaptacji // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 6, s. 26-28 (346-348)
 • Szurkowska Beata : Parasol nad trzylatkiem // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 7, s. 44- 47 (428-431)
 • Szurkowska Beata : Pokonać lęki trzylatków // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 16-21
 • Wojewoda Dorota : Pierwsze kroki // Wychowanie w Przedszkolu.- 2006, nr 7, s. 41- 45