Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

Adopcje

  

Hasło : Adopcja

 

 

Wydawnictwa zwarte

 • Błeszyński Jacek Jarosław : Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych. - Kraków :Oficyna Wydawnicza ,,Impuls'', 2010  M 316

 • Cattabeni Guido : Dziecko przybyłe z daleka : adopcja i rodzina zastępcza. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 2008  M 37.01/.08

 • Gray Deborah D. : Adopcja i przywiązanie : praktyczny poradnik dla rodziców. - Sopot : GWP, 2010  M 37.018.1

 • Gutowska Antonina : Rodzicielstwo adopcyjne : wybrane aspekty funkcjonowania rodzin adopcyjnych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008   M 37.018.1

 • Jarmołowska Anna : Adopcja dziecka : psychologiczna analiza decyzji u kobiet i mężczyzn. -Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2007  M 159.9

 • Kazubowska Urszula : Rodziny własne wychowanków domów dziecka. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006  M 316

 • Ładyżyński Andrzej : Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce . - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009  M 316

 • Matejek Józefa : Działalność ośrodków adopcyjno – opiekuńczych w procesie przygotowania i wspierania rodzin zastępczych. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008 M 37.018.1

 • Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą – od form instytucjonalnych do rodzinnych / pod red. Marioli Racław – Markowskiej, Sławomira Legata. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2004 M 34

 • Potulski Jacek : Dziecko jako przedmiot czynu zabronionego. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007  M 34

 • Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo -wychowawcze / red. Danuta Wosik - Kawala. -Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2011 M 37.018.3

 • Szyszkowska - Klominek Wanda : Adopcja, a co potem ?. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1976 M 37.018.1

 • Wąsiński Arkadiusz : Dziecko, rodzice, adopcja : ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza '' Impuls”, 2005  M 159.9

 • Wolfe Jaymie Stuart : Adopcja : czy jesteście gotowi?. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2008 M 37.018.1

   

Artykuły z czasopism

 • Boczek Wanda : Moje doświadczenia z PRIDE // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 27-29

 • Chruszcz Romana : Kiedy adopcja jest jedynym wyjściem... // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2004, nr 10, s. 16-18

 • Ciżmowska Jolanta : Pomoc rodzicom adopcyjnym // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2000, nr 8, s. 53

 • Duda Marian : System opieki nad dzieckiem w woj. krośnieńskim // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1997, nr 10, s. 22-24

 • Fercz Jolanta : Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2002, nr 7, s. 25-28

 • Głowacka Barbara : Zastępcze formy wychowania rodzinnego // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1994, nr 8, s. 17-21

 • Gralak Gabriela : Kwalifikacja kandydatów na rodziców adopcyjnych / Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1999, nr 6, s. 21-23

 • Grempka Grzegorz : Kryteria kwalifikowania rodzin adopcyjnych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2004, nr 8, s. 19-28

 • Grempka Grzegorz : Rola psychologa w przygotowaniu do adopcyjnego rodzicielstwa // Problemy Opiekuńczo –Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 17-23

 • Holewińska - Łapińska Elżbieta : Adopcja zagraniczna w świetle polskiego prawa .// Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1993, nr 5, dod. ''Przysposobienie do Życia w Rodzinie i Społeczeństwie” s. 66-71

 • Holewińska - Łapińska Elżbieta : Adopcja po nowelizacji // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1996, nr 2, s. 20-26

 • Jabłońska Bożena Elwira : Zastępcza opieka rodzinna w Łomżyńskiem // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2004, nr 3, s.35-38

 • Jankowska – Rachel Agnieszka : Diagnozowanie kandydatów na rodziny adopcyjne // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 23-25

 • Jankowska – Rachel Agnieszka : Preferują małe dzieci : Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2004, nr 8, s. 28-30

 • Jaworska Marta : Najważniejsze jest dobro dziecka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 25-27

 • Jaworska – Maj Halina. : Sytuacja życiowa byłych wychowanków rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1991, nr 2, s. 82-86

 • Kaczmarek Mirosław : Adopcja w latach 2000-2009 // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2001, nr 2, s. 3-10

 • Kaczmarek Mirosław : Reglamentacja adopcji // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2012, nr 5, s. 10-15

 • Kaczmarek Mirosław : Usprawnić adopcje : zasady i procedury postępowania // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2009, nr 6, s. 39-45

 • Kalisz Andrzej : Niepubliczne ośrodki adopcyjno – opiekuńcze // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 18-20

 • Karczmarek Mirosław : Stan opieki nad dzieckiem '' na półmetku'' reformy. Z perspektywy standardów prawa”// Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 3-13

 • Kolankiewicz Maria : Dzieci cudzoziemskie w Domu im. Księdza Baudouina // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2003, nr 1, s. 21-25

 • Kotlarska Wiesława : Szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze . - 2000, nr 1, s. 31-32

 • Krajewska Justyna: Jawność przysposobienia jako nieustający problem rodzin adopcyjnych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2017, nr 2, s. 24-31
 • Kwiatkowska Katarzyna: Para małżeńska w procesie adopcyjnym // Remedium.- 2017, nr 7-8, s. 62-63
 • Kwiatkowska Katarzyna: Rodzina biologiczna a adopcja dziecka // Remedium.- 2017, nr 3, s. 14-15
 • Kwiatkowska Katarzyna: Wspierające otoczenie a powodzenie adopcji // Remedium.- 2017, nr 4, s. 12-13
 • Lasok Maria, Sacha Danuta : Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze . - 1994, nr 7, s. 34-36

 • Łagądź Andrzej : Przygotowanie rodziców zastępczych i adopcyjnych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2002, nr 7, s. 44-47

 • Ładyżyńska Grażyna, Ładyżyński Andrzej : Dzika adopcja // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 12-16

 • Ładyżyński Andrzej : Tajemnica adopcji // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1996, nr 2, s. 27-30

 • Makowska Jolanta : Z historii adopcji // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1996, nr 2, s. 42-44

 • Napiórkowska Katarzyna : W poszukiwaniu najlepszej rodziny dla dziecka. Zmiany w procedurach adopcyjnych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.-  2015, nr 3, s. 3-18

 • Owsiany Ewa : Tyś do świata wrotami // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1999, nr 2, s. 13-16

 • Passini Barbara : Prorodzinny system opieki // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1997, nr 3, s. 14-18

 • Passini Barbara : Rozwiązywanie problemów sieroctwa przez ośrodki adopcyjno- opiekuńcze // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1992, nr 3, s. 107-112

 • Passini Barbara : Ośrodek adopcyjno – opiekuńczy w powiecie // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1999, nr 7, s. 19-22

 • Pawłowska Róża. : Nieudane adopcje // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1991, nr 3, s. 121-123

 • Piasta Wiesława : Problemy adopcji // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1991, nr 8, s. 363-365

 • Podczaska Elżbieta : Z ziemi polskiej do szwedzkiej // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2003, nr 10, s. 33-34

 • Polkowski Tomasz : PRIDE. Program szkoleniowy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2000, nr 8, s. 47-52

 • Polkowski Tomasz : Program PRIDE po czterech latach / Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2003, nr 6, s. 12-20

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2001, nr 4, s. 57-61

 • Sobczyńska Karolina : Kochaj mnie : adopcja w reklamie i rzeczywistości // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 17-22

 • Stelmaszczuk Zofia Waleria : Współczesne problemy adopcji // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1993, nr 7, dod. '' Przysposobienie do Życia w Rodzinie i Społeczeństwie” s. 114-117

 • Szymańska Katarzyna : Problemy otwartości w rodzinie adopcyjnej // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1990, nr 5/6, dod. '' Przysposobienie do Życia w Rodzinie” s. 74-79

 • Wagner Iwona : Przyczyna i następstwa rozwiązania adopcji // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1994, nr 7 , dod. '” Przysposobienie do Życia w Rodzinie” s. 12-15

 • Ziętek Kornelia, Religa Bożena : Przygotowanie do życia w rodzinach zastępczych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2002, nr 7, s. 47-50