Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno-

Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

Autyzm

 

HASŁA: Autyzm

               Dziecko autystyczne

 

 Wydawnictwa zwarte

 1. Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015
 2. Autyzm wyzwaniem naszych czasów / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Joanny Kossewskiej. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000
 3. Autyzm : na granicy zrozumienia / red. nauk. Barbara Winczura. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009
 4. Błeszyński Jacek Radosław: Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju : Skala Oceny Zachowań Autystycznych. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011
 5. Błeszyński Jacek Jarosław:  Rodzina jako środowisko osób z autyzmem : aspekt wychowawczo-terapeutyczny. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005
 6. Bobkowicz - Lewartowska Lucyna: Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii. - Kraków : "Impuls", 2005
 7. Brauner Alfred i Francoise: Dziecko zagubione w rzeczywistości : historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach, fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988
 8. Brauns Axel: Barwne cienie i nietoperze : życie w autystycznym świecie. - Poznań : Media Rodzina, 2009
 9. Clercq  Hilde de: Autyzm od wewnątrz : przewodnik. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, cop. 2007
 10. Copeland James: Z miłości do Ani : krzyk i wyzwolenie : na podstawie dzienników Jamesa Hodgesa. - Warszawa : Fundacja "Synapsis", 1995
 11. Delacato Carl H.: Dziwne, niepojęte : autystyczne dziecko. - Warszawa : Fundacja "Synapsis", 1995
 12. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
 13. Emmons Polly Godwin, Anderson Liz Kendry: Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2007
 14. Frith Uta: Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008
 15. Gerland Gunilla: Prawdziwy człowiek : osobista opowieść o dorastaniu i edukacji w autyzmie. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015
 16. Grandin Temple: Myślenie obrazami : oraz inne relacje z mojego życia z autyzmem. - Warszawa : Fundacja "Synapsis" : Fraszka Edukacyjna, 2006
 17. Howlin Patricia: Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu : praktyczny poradnik dla nauczycieli i rodziców. - Kraków : Wydawnictwo Jak, 2010
 18. Jackson Luke: Świry, dziwadła i zespół Aspergera : przewodnik użytkownika dorastania. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2005
 19. Jaklewicz Hanna: Autyzm wczesnodziecięcy : diagnoza, przebieg, leczenie. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1993
 20. Kaufman Barry Neil: Uwierzyć w cud : prawdziwa historia Robertita. - Warszawa : Fundacja "Synapsis", 1995
 21. Kessick Rosemary: Autyzm i dieta : o czym warto wiedzieć. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010
 22. Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi / red. nauk. Joanna Kossewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009
 23. Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności / red. nauk. Piotr Tomaszewski, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Ewa Pisula. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015  M 316
 24. Lundine  Vicki, Smith Catherine: Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju : dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : praktyczne materiały dla szkół. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, cop. 2008
 25. Maciarz Aleksandra, Drała Dorota: Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
 26. Markiewicz Katarzyna: Charakterystyka zmian w rozwoju umysłowym dzieci autystycznych. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
 27. Markiewicz Katarzyna: Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004
 28. McCandless  Jaquelyn: Dzieci z głodującymi mózgami : przewodnik terapii medycznych dla chorób spektrum autyzmu. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, [2009]
 29. McClannahan Lynn E., Krantz Patricia J.: Plany aktywności dla dzieci z autyzmem : uczenie samodzielności. - Gdańsk : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, 2002
 30. Młynarska Małgorzata: Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym : terapia dyskursywna a teoria umysłu. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008
 31. Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi : poradnik dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem / pod red. Catherine Maurice. - Warszawa : "Twigger", 2002
 32. Olechnowicz Hanna: Wokół autyzmu : fakty, skojarzenia, refleksje. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2004
 33. Ozonoff Sally, Dawson Geraldine, McPartland James C: Wysokofunkcjonujące dzieci ze spektrum autyzmu : jak sprostać wyzwaniom i pomóc dziecku dobrze się rozwijać : poradnik dla rodziców. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015
 34. Pisula Ewa: Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010
 35. Pisula Ewa: Autyzm i przywiązania.- Gdańsk : Wydaw. Psychologiczne, 2003
 36. Pisula Ewa: Małe dziecko z autyzmem.- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005
 37. Pisula Ewa: Rodzice dzieci z autyzmem.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
 38. Płacz bez łez : listy rodziców dzieci autystycznych / oprac. Magdalena Grodzka-Gużowska. - Warszawa : Prószyński i S-ka, [2007]
 39. Pytaj i odpowiadaj : jak być rzecznikiem własnych potrzeb oraz ujawniać swoją diagnozę? : poradnik dla osób ze spektrum autyzmu / pod red. Steven M. Shore'a ; przedm. Temple Grandin ; przekł. Karolina Przewłoka. - Szczecin: Krajowe Towarzystwo Autyzmu. Oddział, 2008
 40. Randall Peter, Parker Jonathan: Autyzm : jak pomóc rodzinie. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001
 41. Raszewska Maria, Kuleczka Waldemar: Muzyka otwiera nam świat : program muzycznych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009  M 376
 42. Raszewska Maria, Szoć Krystyna: Wzrastajcie z nami, a nie obok nas : program pracy edukacyjno-terapeutycznej dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i dzieci z autyzmem. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010
 43. Szatmari Peter: Uwięziony umysł : opowieści o ludziach z autyzmem. - Kraków : "Znak", 2007
 44. Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Wyd. 2 zm. - Kraków : "Impuls", 2005
 45. Tworzyć czy odtwarzać? : rozważania o skutecznym planowaniu pracy z dziećmi oraz z młodzieżą niepełnosprawnymi intelektualnie i z autyzmem. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009
 46. Waclaw Wanda: Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera : praktyczne doświadczenia z codziennej pracy. - Katowice : Śląsk, 2000
 47. Walczowska-Dutka Maria: Program nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005  M 37.01/.08
 48. Williams Donna: Nikt nigdzie : niezwykła autobiografia autystycznej dziewczyny. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna : we współpr. z Fundacją Synapsis, 2005
 49. Winczura Barbara: Dziecko z autyzmem : terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008
 50. "Wsparcie osób z autyzmem II" : podręcznik dobrych praktyk / oprac. Katarzyna Kość-Ryżko. - Warszawa : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 2013
 51. Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem / red. Małgorzata Gambin i Ewa Łukowska ; opieka naukowa Ewa Pisula. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009
 52. Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem : teoria, metodyka, przykłady / red. nauk. Jacek J. Błeszyński. - Kraków : "Impuls", 2004
 53. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005
 54. Zabłocki Kazimierz Jacek: Autyzm. - Płock : Wydawnictwo Naukowe Novum, 2002
 55. Zawiślak Beata:  Dziecko autystyczne : objawy i wspomaganie : prawdziwa opowieść o Maciusiu. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015

Artykuły z książek

 1. Błeszyński Jacek J. : Biologiczne uwarunkowania rozwoju komunikacji - mowy i języka dzieci z całościowymi zaburzeniami w rozwoju: autyzmem i zespołami ze spektrum autyzmu // W: Biomedyczne podstawy logopedii / red. nauk. Stanisław Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014. –S. 311-330   M Logopedia
 2. Chrzanowska Iwona: ASD – autystyczne spektrum zaburzeń jako egzemplifikacja całościowych zaburzeń rozwojowych // W: Chrzanowska Iwona: Pedagogika specjalna : od tradycji do współczesności. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.-S. 465-500  M 376
 3. Cieślicki Wiesław: Wpływ pływania i rehabilitacji w wodzie na rozwój psychomotoryczny dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MDP), z zespołem Downa i autystycznych // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. –S. 133-142  M 376
 4. Cieślicki Wiesław: Wpływ rehabilitacji w wodzie na usprawnienie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa i dzieci z autyzmem // W : Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : "Impuls", 2005.- S. 231-241  M 61
 5. Grządziel Grażyna: Dziecko autystyczne na tle środowiska szkoły ogólnodostępnej bez klas integracyjnych // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa. T. 1, Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / pod red. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2003.- S. 239-248 M 376
 6. Klonowska – Senderska Iwona, Szafrańska Karina : Psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne wspomaganie rozwoju wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu (ASD) : część 2  // W: Medycyna w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie : trzy drogi - jeden cel / red. nauk. Jacek Jarosław Błeszyński. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013.- S. 97-111  M Logopedia
 7. Mihilewicz Stanisława: Teoria rozwoju umysłowego J. Piageta i przetwarzanie informacji u dzieci autystycznych // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005._S. 45-54  M 376
 8. Pisula Ewa: Dzieci autystyczne // W: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Ireny Obuchowskiej.-Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.-S. 294-315  M 376
 9. Pisula Ewa: Czego wciąż nie wiemy o autyzmie? //W: Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dziecka / pod red. Jarosława Roli i Mariny Zalewskiej. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002. –S. 11-27   M 159.9
 10. Smith Deborah Deutsch: Spektrum zaburzeń autystycznych //W: Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. 1 / Deborah Deutsch Smith ; red. nauk. Anna Firkowska-Mankiewicz, Grzegorz Szumski. - Warszawa : Wydawnictwo APS ; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.-S. 271-305  M 376
 11. Szafrańska Karina, Klonowska – Senderska Iwona: Psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne wspomaganie rozwoju wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu (ASD) : część 1  // W: Medycyna w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie : trzy drogi - jeden cel / red. nauk. Jacek Jarosław Błeszyński. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013.- S. 81-96  M Logopedia
 12. Winczura Barbara: Dziecko z autyzmem // W: Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008.-S. 349-373 M 61
 13. Winczura Barbara: Jak funkcjonuje mózg dzieci z autyzmem? Neurobiologiczne ścieżki zaburzeń autystycznych // W: Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.-S. 285-298   M 61

Artykuły z czasopism

 1. Appelt Katarzyna: Autyzm u dzieci // Edukacja i Dialog.- 2000, nr 4, s. 40-41
 2. Barłóg Krystyna: Dziecko autystyczne w klasie szkolnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2001, nr 8/9, s. 26-28
 3. Bąk – Średnicka Anna: Blaski indywidualnego nauczania ucznia dotkniętego autyzmem // Języki Obce w Szkole.- 2011, nr 4,s. 75-80
 4. Biadosiewicz Małgorzata: Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera // Szkoła Specjalna.- 2001, nr 2, s. 91-95
 5. Błaszczyk Sylwia: Funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i rodzeństwa dziecka autystycznego // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2008, nr 3, s. 40-44
 6. Błeszyński Jacek: Wielokierunkowe podejście do diagnozy i wspomagania osób z autyzmem (optymalizacja)  // Szkoła Specjalna.- 2009, nr 1, s. 18-24
 7. Błotnicka Małgorzata: Dziecko autystyczne jest jak przybysz z innej planety // Psychologia w szkole.- 2005, nr 1, s. 79-91
 8. Fostiak Danuta: Ruch środkiem terapii dzieci autystycznych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 1998, nr 5, s. 214-215
 9. Dubis Anna: Autyzm czy nie autyzm? // Edukacja i Dialog.- 2005, nr 7, s. 24-29
 10. Gelleta - Mac Izabela: Dzieci z autyzmem // Wychowanie w Przedszkolu.- 2008, nr 4, s. 36-39
 11. Gelleta - Mac Izabela: Zaburzenia psychiczne  u dzieci w wieku przedszkolnym. Autyzm. Zespół Aspergera // Wychowanie w Przedszkolu.- 2009, nr 5, s. 16-20
 12. Gołaska Paulina, Nowotnik Anna: Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 1, s. 23-27
 13. Gołaska Paulina: Zaburzenia ze spektrum autyzmu  - przegląd teorii // Remedium.- 2011, nr 10, s. 6-7
 14. Górecka Marzena, Hanć Tomasz: Biologiczne uwarunkowania autyzmu // Remedium.- 2010, nr 2, s. 24-25
 15. Gumińska Natalia: Podróż w głąb autyzmu // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 11, s. 60-64
 16. Jędrzejczyk Iwona: Klub dla osób z autyzmem // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2009, nr 9, s. 54-56
 17. Klama Ramona: Praca z dzieckiem autystycznym // Wychowanie w Przedszkolu.- 2000, nr 9, s. 554-555
 18. Kosior Edyta: Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera - z perspektywy doświadczeń nauczyciela-terapeuty // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 204-217
 19. Krasiejko Izabela: Uczeń z autyzmem w publicznej szkole masowej // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2008, nr 5, s. 30-36
 20. Kruk-Lasocka Joanna: Autyzm a oligofrenia //  Szkoła Specjalna.- 1994, nr 4, s. 195-200
 21. Ławicka Joanna: Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 4, s. 295-305
 22. Łoskot Małgorzata: Przedszkolak ze spektrum autyzmu //  Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 2, s. 15-19
 23. Łoskot Małgorzata: Uczeń ze spektrum autyzmu w klasach I – III // Życie Szkoły.-  2018, nr 1, s. 22-26
 24. Maciejewski Gabriel: Świat w rozbitym lustrze // Charaktery.- 2006, nr 6, s. 66-68
 25. Małowska Malwina: Oznaki zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci // Remedium.- 2017, nr 7-8, s. 34-35
 26. Marczak Janina: Dzieci autystyczne  // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 1994, nr 9, s. 22-24
 27. Marczewska Elżbieta: Wsparcie rodziny dziecka z autyzmem w systemie edukacji // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2016, nr 3, s. 32-37
 28. Mazur Agnieszka: Zaburzenia autystyczne u dziecka wyzwaniem w pracy nauczyciela // Nauczanie Początkowe.- 2009/2010, nr 1, s. 62-68
 29. Miłkowska Grażyna: Autyzm znany czy nieznany // Szkoła Specjalna.- 1990, nr 2/3, nr 83-89
 30. Minczakiewicz Elżbieta: Rozwój umiejętności komunikacyjnych dzieci autystycznych // Szkoła Specjalna.- 1998, nr 2, s. 67-74
 31. Opatowicz Dorota: Twórczość plastyczna jako środek budowania kontaktu i komunikacji z dzieckiem autystycznym // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 104-109
 32. Patyk Katarzyna: Dziecko autystyczne. Metody i formy pracy w szkole // Nowa Szkoła.- 2009, nr 5, s. 45-53
 33. Patyk Katarzyna: Jak przygotować dziecko autystyczne do nauki szkolnej // Edukacja i Dialog.-  2010, nr 1-2, s. 72-76
 34. Patyk Katarzyna: Metody i formy pracy z uczniem autystycznym // Nowa Szkoła.- 2012, nr 2, s. 19-28
 35. Patyk Katarzyna: Rodzice dzieci autystycznych wobec sytuacji trudnych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2009,  nr 7, s. 34-42
 36. Patyk Katarzyna: Wykorzystanie profilu psychoedukacyjnego Pep - R Schoplera w paktyce szkolnej - zasady procesu badawczego dziecka z autyzmem i przydatne wskazówki // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 4, s. 293-301. Bibliogr.
 37. Pawłowska Halina: Właściwości mowy w autyzmie wczesnodziecięcym (na przykładzie  wypowiedzi 8- letniego chłopca) // Szkoła Specjalna.- 1999, nr 1, s. 40-46
 38. Pawłowska Halina: Zagadnienia mowy w autyzmie wczesnodziecięcym // Szkoła Specjalna.- 1997, nr 2, s. 67-70
 39. Pawłowska –Jaroń Halina: Percepcja sytuacji społecznego komunikowania się przez dziecko autystyczne // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 3, s. 221-226
 40. Pągowska Marta: Świadomość zespołu wypalenia zawodowego u nauczycieli dzieci autystycznych // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 3, s. 175-183
 41. Perzanowski Tadeusz: Najczęstsze błędy w postępowaniu z rodzicami dzieci autystycznych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2013, nr 5, s. 27-31
 42. Pieróg Marta: Zabawy dziecka autystycznego // Edukacja i Dialog.- 2005, nr 7, s. 30-34
 43. Pisula Ewa: Zaburzenia autystyczne u dzieci // Nowa Szkoła.- 1992, nr 7, s. 409-412
 44. Połeć Iwona: Doświadczenia rodzeństwa osób autystycznych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2015, nr 8, s. 40-47
 45. Prędka  - Pawlun Ewelina:  Ćwiczenia dla dzieci autystycznych – metoda krakowska // Remedium.- 2017, nr 7-8, s. 36-38
 46. Prędka – Pawlun  Ewelina: Ćwiczenia z dziećmi autystycznymi - różne techniki terapeutyczne. Cz. 1 // Remedium. - 2016, nr 6, s. 18-19
 47. Prędka  - Pawlun Ewelina: Ćwiczenia z dziećmi autystycznymi - różne techniki terapeutyczne. Cz. 2 // Remedium. - 2016, nr 7/8, s. 30-31
 48. Rafalska- Kawalec Jadwiga: Możliwość edukacji. Autyzm u dzieci z małych środowisk //  Życie Szkoły.- 2005, nr 10, s. 21-24
 49. Rubiniec Jolanta: Dziecko z autyzmem- szansa w ,,Intens Word" // Edukacja i Dialog. - 2015, nr 3/4, s. 44-47
 50. Rynkiewicz Agnieszka: Mocne strony autyzmu. Zespół Aspergera // Edukacja i Dialog.- 2009, nr 2, s. 52-56
 51. Rynkiewicz Agnieszka: Zespół Aspergera i wysokofunkcjonujący autyzm. Inny mózg, inny umysł //  Edukacja i Dialog.- 2009, nr 6, s. 20-25
 52. Słomińska Dominika: Podstawy terapii i edukacji dzieci z autyzmem // Życie Szkoły.- 2003, nr 6, s. 328-332
 53. Stopyta Sawrina: Motyl uwięziony w ciemnościach // Psychologia w Szkole.- 2008, nr 1, s. 143-147
 54. Terlecka Wanda: Edukacyjna i terapeutyczna filozofia Bruno Bettelheima // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 1994, nr 1, s. 36-41
 55. Turner Mark: Neurony i roboty kontra autyzm // Charaktery.- 2008, nr 9, s. 68-71
 56. Waligówska Anna, Waligórski Michał: Autyzm. Czy wszystko o nim wiemy // Psychologia w Szkole.- 2011, nr 3, s. 134-140
 57. Wiechuła – Napiórkowska Beata: Uczeń autystyczny na lekcji języka obcego // Języki Obce w Szkole.-  2010, nr 3, s. 94-97
 58. Winczura Barbara: Z badan nad inteligencją i zdolnościami dzieci autystycznych // Szkoła Specjalna.- 2000, nr 5, s. 235-241
 59. Zając Izabela, Grabara Małgorzata, Pucher Jadwiga: Hipoterapia w usprawnianiu dzieci autystycznych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowie.- 2002, nr 11, s. 8-10
 60. Zawidniak Nina: Dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej // Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s. 30-36