Smaller Default Larger

Wydział  Informacyjno -Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

 

Awans zawodowy nauczyciela

 

 

 

HASŁA : AWANS ZAWODOWY

               NAUCZYCIEL STAŻYSTA

               NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

               NAUCZYCIEL MIANOWANY

 

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

 • Dzierzgowska Irena : Nauczyciel kontraktowy. Warszawa : ,,Fraszka Edukacyjna'', 2009  M 371.1

 • Dzierzgowska Irena : Nauczyciel mianowany. Warszawa : ,,Fraszka Edukacyjna'', 2009  M 371.1

 • Dzierzgowska Irena : Nauczyciel stażysta . Warszawa : ,,Fraszka Edukacyjna'', 2009  M 371.1

 • Dzierzgowska Irena : Opiekun stażu. Warszawa : ,,Fraszka Edukacyjna'', 2009  M 371.1

 • Dzierzgowska Irena : Przygotowanie dokumentacji awansu : poradnik dla nauczyciela. Warszawa : ,, Fraszka Edukacyjna”, 2004  M 371

 • Fronckiewicz Bożena : Rola dyrektora w procesie awansu zawodowego nauczycieli : praktyczne rozwiązania. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2008  M 371.1

 • Grabowska Mirosława : Jak zostać nauczycielem dyplomowanym w bibliotece : (materiały metodyczne dla nauczycieli ). Opole : ,, Andragog”, 2004  M 02

 • Makowski Kazimierz : Poradnik dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych. Warszawa; Konstancin – Jeziorna : Programowanie komputerów, 2006  M 371.1

 • Pomianowska Małgorzata : Awans zawodowy nauczyciela : poradnik. Warszawa : Wydawnictwo CODN – Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002  M 371.1

 

Artykuły  z  czasopism

 

 • Białach Anna : Kto ekspertem ? // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 7/8 s. 56-57

 • Biszczuk Małgorzata : Analiza dokumentacji i procedur związanych z awansem zawodowym // Nowa Szkoła. - 1012, nr 4, s. 34-47

 • Brzozowska Ewa : Awans zawodowy. Refleksje eksperta // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 3, s. 19-21

 • Chrząstowska Bożena : W trosce o awans // Polonistyka. - 2001, nr 7 s. 388-393

 • Dzierzgowska Irena : Co w prawie piszczy ? : awans zawodowy bez rewolucji. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1 s. 40-42

 • Dzierzgowska Irena : Nowy system awansu // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1 s. 45-46

 • Dzierzgowska Anna : Przepisy prawa dotyczące hospitacji oceny nauczycieli i systemu awansu // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11 Dod. ,,Niezbędnik Dyrektora'' s. 12-15

 • Dziubecki Jacek : Plan rozwoju zawodowego // Lider. - 2001, nr 1 s. 26-27

 • Flajszok Iwona : Od kogo zależy jakość świadczonych obecnie usług edukacyjnych // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 3 s. 42-43

 • Gajewska Małgorzata, Grodecka Ewa : Planowanie własnego rozwoju // Nowa Szkoła. - 2001, nr 1 s. 28-30

 • Gaweł Małgorzata : Awans zawodowy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s. 17-19

 • Gawron Marek : Samoocena pracy nauczyciela. // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 10 s. 37-39

 • Gołofit – Hawryluk Beata , Haik Wiesława , Puszek – Nowak Ewa : Wychowawca bursy na drodze do awansu // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2001, nr 8 s. 49-52

 • Gromadzka Elżbieta , Majewska Halina : Awans zawodowy nauczyciela mianowanego – nauczyciel bibliotekarz // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 5 s. 4-7

 • Iwanicka Irena : Dyplom po raz drugi // Nowa Szkoła. - 2001, nr 1 s. 21-23

 • Jeziorna Elżbieta : Kontrakt : umowa o współpracy // Nowa Szkoła. - 2001, nr 1 s. 36-37

 • Kardaś Elżbieta : Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego // Nowa Szkoła. - 2001, nr 1 s. 31-35

 • Kardaś Tomasz : Jak (nie) zostać nauczycielem dyplomowanym? // Nowa Szkoła.- 2001, nr 3 s. 34-37

 • Kazimierowicz Marek : Autoprezentacja // Nowa Szkoła. - 2003, nr 3 s. 19-21

 • Kazimierowicz Marek : Awans zawodowy – jakość pracy nauczyciela // Nowa Szkoła. - 2001, nr 5 s. 50-52

 • Kazimierowicz Marek : Awans zawodowy – szukamy lepszych rozwiązań // Nowa Szkoła. - 2010, nr 1, s. 18-21

 • Kazimierowicz Marek : Jakościowe zmiany w systemie awansu zawodowego // Nowa Szkoła. - 2005, nr 6 s. 4-7

 • Kewal Anna : ,, Owczy pęd” // Nowa Szkoła. - 2001, nr 1 s. 14-17

 • Księżyk Maria : O zadaniach opiekuna stażu // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze // 2001. - nr 2 s. 52-53, III okł.

 • Kucy Iwona : Awans zawodowy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 1 s. 51-52

 • Kuźmińska Krystyna : Awans zawodowy nauczycieli bibliotekarzy // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 6 s. 32-33

 • Lechowska Anna , Szwarc Kazimiera , Tomasik Jolanta : Plan rozwoju zawodowego // Nauczanie Początkowe. - 2000/2001, nr 6 s. 27-34

 • Lorens Roman : Awans zawodowy po latach ..., czyli co dalej, nauczycielu dyplomowany ? // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1 s. 24-25

 • Łataś Gabriela , Kozłowska Grażyna : Arkusz oceny dorobku zawodowego // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 1 s. 34-36

 • Maciejewska Alicja : O awansie ( a raczej jego braku) czyli wynurzenia rozgoryczonej bibliotekarki // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 11 s. 18-19

 • Mider Teresa , Janiszewska Wioletta : Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.// Język polski w szkole IV-VI. - 2001/2002, nr 1 s. 108-113

 • Misztal Marek : Indywidualny plan rozwoju zawodowego // Nowa Szkoła. - 2001, nr 1 s. 24-25

 • Nowak Małgorzata : Co w prawie  piszczy? : renowacja czy reanimacja ?// Dyrektor Szkoły.- 2007, nr 12, s. 44-48

 • Nowak Małgorzata : O tym, jak z lenistwa nie rozwijam się zawodowo // Nowa Szkoła. - 2001, nr 3 s. 38-40

 • Oraczko Grażyna: Vademecum dyrektora. Zadania dyrektora szkoły w zakresie procedury dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela // Nowa Szkoła. - 2001, nr 1 s. 26-27

 • Pawlak Robert : Dylematy polityki edukacyjnej wobec nauczycieli // Polityka Społeczna. - 2005, nr 10 s. 9-14

 • Pliszka Elżbieta : Jak przygotować dokumentację na stopień nauczyciela dyplomowanego // Biblioteka w Szkole. -2001, nr 11 s.20-21

 • Prażmowska Krystyna, Skalik Krystyna : Planowanie własnego rozwoju. W aspekcie zdobywania kolejnych szczebli awansu zawodowego // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 11 s. 32-34

 • Prus – Wiśniewska Helena : Plan rozwoju zawodowego // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6 s. 331-335

 • Ratyńska – Olechnowska Krystyna , Sułek – Mulawa Ewa : Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego : wskazówki i propozycje. Cz. I // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 2 s. 4-10

 • Ratyńska – Olechnowska Krystyna , Sułek – Mulawa Ewa : Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego : wskazówki i propozycje. Cz. II // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 3 s. 1-6

 • Ratyńska – Olechnowska Krystyna, Sułek – Mulawa Ewa : Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego : wskazówki i propozycje. Cz. III // Biblioteka w Szkole. - 2006. - nr 5 s. 5-13

 • Rechnio – Kołodziej Beata : Awans po zamianach // Wszystko dla Szkoły. -2008, nr 5, s. 5-7

 • Rechnio - Kołodziej Beata : Porządkujemy teczkę na dyplomowanego // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 11, s. 16-18

 • Rechnio – Kołodziej Beata : Prosta droga do awansu. Jak dobrze pełnić zadanie opiekuna stażu? // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 4, s. 9-10

 • Rechnio – Kołodziej Beata : Prosta droga do awansu. Koniec wieńczy dzieło // wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 6, s. 23-24

 • Reps Lidia : Oceny nauczycieli i dyrektorów dotyczące procedur awansu zawodowego // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 11 s. 5-9

 • Rumińska Aldona : Wizualizacja podczas autoprezentacji // Nowa Szkoła. - 2006, nr 5 s. 32-33

 • Sarna Grażyna: Byłam opiekunem stażu nauczyciela bibliotekarza // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 4 s. 8

 • Sawiński Julian Piotr. : Jak zatwierdzić plan rozwoju zawodowego nauczyciela // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 5 s. 6-10

 • Sawiński Julian Piotr : Rozwój zawodowy nauczyciela // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 5 s. 47-50

 • Skrzydłowska Grażyna : W pogoni za awansem // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 5 s. 53-54

 • Skubis – Rafalska Agnieszka : Kilka uwag o rozwoju zawodowym nauczyciela // Nowa Szkoła. - 2007 , nr 1 s. 27-29

 • Stawowska Anna : Awans zawodowy // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1 s. 49

 • Stronka Aleksandra : Awans zawodowy – jak ułatwić prace komisji ? // Biblioteka w Szkole.- 2008, nr 4, s. 4-7

 • Stronka Aleksandra : Awans zawodowy po zmianach // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 2-5

 • Strzelecka Dorota , Ratyńska – Olechnowska Krystyna : Awans zawodowy nauczyciela po nowemu : zmiany w przepisach dotyczących awansu zawodowego // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 2 s. 2-4

 • Sulisz Seweryn , Kraszewska Danuta, Cyganiuk Jadwiga : Plan rozwoju zawodowego nauczyciela // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 4, dod. s. 1-16

 • Sztukiel Irena, Wrona Irena : Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 2 s. 14-15

 • Śliwerski Bogusław : Awans zasobów ludzkich // Życie szkoły. - 2001. - nr 5 s. 259-263

 • Tarasiewicz Małgorzata : Plan rozwoju zawodowego nauczyciele // Życie Szkoły. - 2001, nr 5 s. 278-284

 • Walnik Janusz : Nieustanne ocenianie // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 5 s. 39

 • Wasilewski Janusz : Stopnie awansu (procedura, kwalifikacje, dokumenty) // Biblioteka w Szkole. - 2000. - nr 12 s. 1-9

 • Wieckowski Ryszard : Konstruowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela // Życie Szkoły . - 2001, nr 7 s. 387-391

 • Wójcicka Elżbieta : Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 4 s. 1-4

 • Wójcik Elżbieta : Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na dyplomowanego // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 4 s. 2-8