Smaller Default Larger

 

Opracowała

Bożena Lewandowska

 

   Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie jest placówką oświatową służącą kształceniu i doskonaleniu zawodowemu pracowników oświaty. Jej długoletnia działalność znalazła odzwierciedlenie na łamach prasy lokalnej i krajowej. Była również  tematem prac magisterskich studentów uczelni wyższych. Przez kilka lat pracownicy biblioteki prezentowali nowości wydawnicze ze zbiorów Biblioteki na łamach czasopisma „Kaskada” i „(O)światek”.

   

    Zestawienie bibliograficzne „Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie” rejestruje publikacje dotyczące Biblioteki od chwili jej powstania, tj. od 1953 r. do 2006 r. Zestawienie liczy 77 pozycji ułożonych alfabetycznie. Niektóre z nich uzupełnione są krótką adnotacją. Przy opracowaniu czasopism korzystano w dużym stopniu ze zbiorów Biblioteki Regionalnej w Ciechanowie. Pozycje oznaczone gwiazdką (*) dostępne  są w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie.

 

   Zestawienie polecamy zarówno czytelnikom jak i sympatykom naszej biblioteki – słowem wszystkim zainteresowanym jej działalnością. Mamy nadzieję, że ułatwi ono szybkie dotarcie do materiałów poświęconych bibliotece i zachęci do korzystania z jej zbiorów.

 

 

Wydawnictwa ciągłe :
 
 
1. (bh) : Biblioteki pedagogiczne odsłaniają tajemnice // Trybuna Mazowiecka .- 1967, nr 60, s. 5

2. (bh) : Co czytają pedagodzy // Trybuna Mazowiecka.- 1963, nr 166, s. 6

3. (bh) : Nagrody za popularyzowanie książek pedagogicznych // Trybuna Mazowiecka.-1967, nr 272, s. 1

M.in. o Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie

4. (bl) : Dom Nauczyciela za … 10 zł. // Trybuna Mazowiecka.- 1964, nr 91, s. 4

M.in. o Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie

5. Brzezińska Grażyna : Biblioteka Pedagogiczna poleca // Kaskada .- 1996, nr 2, s. 15

Nowości ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej

6. Brzezińska Grażyna : Biblioteka Pedagogiczna poleca // Kaskada.- 1996, nr 3, s. 15

Książki z serii WSiP

7. Brzezińska Grażyna : Biblioteka Pedagogiczna poleca. Czesław Miłosz 30.06.1911 R. – 14.08.2004 R. // Kaskada.-  2004, nr 3, s. 8-9

8. Brzezińska Grażyna : Biblioteka Pedagogiczna poleca. Dla miłośników języka polskiego // Kaskada : ciechanowski biuletyn oświatowy.- 1996, nr 6, s. 12

9. Brzezińska Grażyna : Biblioteka Pedagogiczna poleca. Ekspozycja podręczników // (O)światek.- 1993, nr 10, s. 7

10. Brzezińska Grażyna : Biblioteka Pedagogiczna poleca. Kolejne – nowe wydawnictwa serii cenionych i poczytnych z zakresu psychologii // Kaskada : ciechanowski biuletyn oświatowy.-  1996, nr 5, s. 8

11. Brzezińska Grażyna : Biblioteka Pedagogiczna poleca. Literatura dla nauczycieli i rodziców dotycząca dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych // Kaskada.-  2004, nr 6, s. 21-22

12. Brzezińska Grażyna : Biblioteka Pedagogiczna poleca. Nowe pojęcia i terminy w edukacji //Kaskada.- 2003, nr 3, s. 9

13. Brzezińska Grażyna : Biblioteka Pedagogiczna poleca. Nowe wydawnictwa informacyjne dla nauczycieli, studentów, humanistów // Kaskada.-  2003, nr 4, s. 5

14. Brzezińska Grażyna : Biblioteka Pedagogiczna poleca. Publikacje WSiP z  serii „Literatura Pedagogiczna”// Kaskada.-  2002, nr 1, s. 7-8

15. Brzezińska Grażyna : Biblioteka Pedagogiczna proponuje // Kaskada.-  1995, nr 10, s. 15

Książki z pedagogiki

16. Brzezińska Grażyna : Biblioteka Pedagogiczna proponuje. Biblioteczka wychowawcy // (O)światek.-1994, nr 10, s. 7

17. Brzezińska Grażyna : Biblioteka Pedagogiczna proponuje. Książka o demokracji // (O)światek.-  1994, nr 2, s. 7

Dotyczy książki „Demokracja dla wszystkich”

18. Brzezińska Grażyna : Biblioteka Pedagogiczna proponuje. Książki dla  rodziców i Wychowawców //(O)światek.- 1994, nr 7/8, s. 11

19. Brzezińska Grażyna : Biblioteka Pedagogiczna proponuje. Książki, które pomagają żyć //(O)światek.-1994, nr 11, s. 7

Książki z pedagogiki, psychologii ze zbiorów biblioteki

20. Brzezińska Grażyna : Biblioteka Pedagogiczna proponuje. Książki  pomocnicze // (O)światek.-  1994, nr 3, s. 7

Dotyczy książek do nauczania języka polskiego

21. Brzezińska Grażyna : Biblioteka Pedagogiczna proponuje. Noworoczne podręczniki dla przyszłych humanistów // Ciechanowski Biuletyn Oświatowy.-  1995, nr 1, s. 13

22. Brzezińska Grażyna : Biblioteka Pedagogiczna proponuje polonistom // Kaskada.- 1996, nr 4, s. 15

23. Brzezińska Grażyna : Biblioteka Pedagogiczna proponuje. Prasa fachowa. // (O)światek .- 1994, nr 9, s. 7

24. Brzezińska Grażyna : Biblioteka Pedagogiczna proponuje. Samorząd uczniowski // (O)światek.- 1994, nr 5, s. 7

25. Brzezińska Grażyna : Biblioteka Pedagogiczna proponuje. Wiedzieć o człowieku // (O)światek.- 1994, nr 4, s. 7

26. Brzezińska Grażyna : Biblioteka Pedagogiczna proponuje. Zanim wybierzesz // (O)światek.- 1994,  nr 1, s. 7

27. Brzezińska Grażyna : Nowości PBW // Kaskada.- 1996, nr 7, s. 15

28. Brzezińska Grażyna : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka poleca. Biologom i zwolennikom ekologii. Historykom i miłośnikom historii // Biuletyn Metodyczny / Wojewódzki Ośrodek Metodyczny. Ciechanów.- 1991, nr 3, s. 34-35

29. Brzezińska Grażyna : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka poleca. Nowości Matematyczne // (O)światek.-  1994, nr 6, s. 7

30. Brzezińska Grażyna : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka poleca. Propozycje z Krakowa //(O)światek.-1993, nr 11, s. 7

31. Brzezińska Grażyna : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka poleca. „Zeszyty Historyczne” // Biuletyn Metodyczny / Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Ciechanów.- 1990, nr 2, s. 21

32. Brzezińska Grażyna : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  proponuje // Kaskada.- 1995, nr 9,  s. 15

33. Brzezińska Grażyna : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka proponuje… // Kaskada .- 1995, nr 8, s. 15

Książki z pedagogiki i socjologii

34. Brzezińska Grażyna : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka proponuje… // Kaskada : ciechanowski Biuletyn Oświatowy .- 1995, nr 3, s. 15

35. Brzezińska Grażyna : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka proponuje… Najpoczytniejsze wznowienia podręczników pedagogicznych. // Kaskada : ciechanowski biuletyn oświatowy .- 1995, nr 7, s. 15

36. Brzezińska Grażyna : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka proponuje… Nową serię wydawniczą „Oni zmienili świat”. //Kaskada : ciechanowski biuletyn oświatowy .- 1995,  nr 4, s. 15

37. Brzezińska Grażyna : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka proponuje…   Periodyki Przyrodnicze // Ciechanowski Biuletyn Oświatowy.- 1995, nr 2, s. 15

38. Brzezińska Grażyna : Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna poleca.  Oświata Samorządowa // (O)światek .-  1993, nr 12,  s. 7

Dotyczy książki „Godzina zero” oraz czasopisma „Dyrektor Szkoły” ze  zbiorów Biblioteki Pedagogicznej

39. Brzezińska Grażyna : Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna proponuje. Skrypty o Nauczycielach // (O)światek.- 1994, nr 12, s. 7

40.Els : Quo vadis Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna? // 5 Rzek.- 1958, nr 1, s. 14-15

41.  ESCE : SOS ciechanowskiej biblioteki // Trybuna Mazowiecka.- 1962,  nr 124, s. 6

42. Grażyna Brzezińska. Personalia // Tygodnik Ciechanowski.- 1991, nr 39, s. 3

Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

43. Jankowska Mirosława : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka proponuje… // Kaskada: ciechanowski biuletyn oświatowy.- 1995, nr 5, s. 15

Podręczniki z fizyki oficyny Wydawnictwa Pazdro

44.Kierska Dorota : Pedagogiczna Biblioteka w Ciechanowie poleca. Tytuły wydawnictwa Koris // (O)światek.- 1993, nr 3, s. 7

45. Kierska Dorota : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka poleca. Wychowanie przez Sztukę // (O)światek.- 1992, nr 6, s. 7

Książki z dziedziny malarstwa w zbiorach biblioteki

46. Kierska Dorota : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Ciechanowie poleca. Demokracja, świat, państwo // (O)światek.- 1993, nr 7/8, s. 11

47. Kierska Dorota : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Ciechanowie poleca. Informatory // (O)światek.- 1992, nr 4, s. 7

Dla kandydatów na studia i dla szkół ponadpodstawowych

48. Kierska Dorota : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Ciechanowie poleca. Ochrona Pracy // (O)światek.- 1992,  nr 9, s. 7

49. Kierska Dorota : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Ciechanowie poleca. Przeczytaj to jeszcze raz… .// (O)światek.- 1993, nr 4, s. 7

50. Kierska Dorota : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Ciechanowie poleca. Wokół książek i ludzi // (O)światek.- 1993, nr 2,  s. 7

51 Kierska Dorota : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Ciechanowie poleca. Wydawnictwa biograficzne // (O)światek .- 1993,  nr 1, s. 7

52. Kierska Dorota : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Ciechanowie poleca. Zbiory Specjalne //  (O)światek.- 1992,  nr 5,  s. 7 

Płyty, taśmy magnetofonowe i kasety video w zbiorach Biblioteki

53. Kierska Dorota : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Ciechanowie proponuje. Życie jest tylko jedno // (O)światek.-  1992,  nr 11,  s. 7

Książki z ekologii

54. List otwarty do Ministra Edukacji Narodowej // (O)światek .- 1992,  nr 7/8, s. 10

List pracowników Biblioteki Pedagogicznej

55. Mierzejewska Bożena : Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie //  Biuletyn Metodyczny / Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Ciechanów.- 1990,  nr 1,  s. 14

Książki, kasety do nauki języka niemieckiego

56. Nagiel Jolanta : Biblioteka Pedagogiczna poleca : Jan Paweł II 18.05.1920 – 2.04.2005 //Kaskada. –2005, nr 2, s. 9-10

57. Nowości PBW. Materiały metodyczne WOM Kraków // Kaskada .-  1996,  nr 8,  s. 12

58. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka informuje // Kaskada : ciechanowski biuletyn Oświatowy.- 1995, nr 4, s. 15

Komunikat w sprawie konsultacji „Jak przeprowadzić skontrum w bibliotece szkolnej” w SP nr 3

59. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka informuje // Kaskada : ciechanowski  biuletyn Oświatowy.- 1995, nr 4, s. 15

Dotyczy konsultacji dla bibliotekarzy szkolnych prowadzonych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Ciechanowie oraz jej filie

60. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka informuje… // Kaskada : ciechanowski biuletyn Oświatowy.-  1995, nr 3, s. 15

Wykaz czasopism znajdujących się zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie

61. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka poleca. Problemy oceny szkolnej. Zestawienie bibliograficzne za lata 1980-1990 // Biuletyn Metodyczny / Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Ciechanów.- 1991, nr 4, s. 52-56

62. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka proponuje… // Kaskada : ciechanowski biuletyn oświatowy.- 1995,  nr 6, s. 15

Prezentacja oficyny wydawniczej Pazdro

63. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Ciechanowie poleca. Dla dzieci i nauczycieli // (O)światek.- 1993,  nr 5, s. 7

64. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Ciechanowie poleca. Encyklopedia pedagogiczna  // (O)światek.- 1993, nr 6, s. 7

65. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Ciechanowie poleca. Nowości wydawnicze // O(ś)wiatek.- 1993,  nr 9, s. 7

Dotyczy książek z pedagogiki i socjologii

66. Reprinty na miejscu // (O)światek .-  1992,  nr 1/2,  s. 7

Reprinty ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej

67. Rybicka Marzena : Biblioteka Pedagogiczna poleca. Pokonać stres – życie na luzie // Kaskada.- 2005, nr 1, s. 12-13 

68. Rybicka Marzena : Biblioteka Pedagogiczna poleca. Nauczycielom i  rodzicom publikacje o roli telewizji w życiu dziecka // Kaskada.-  2003,  nr 2,  s. 11

69. Rybicka Marzena : Biblioteka Pedagogiczna poleca. Społeczeństwo wiedzy i wirtualna edukacja. Czytelnictwo w perspektywie socjologicznej // Kaskada.- 2003, nr 5, s. 13-14

70. Rybicka Marzena : Biblioteka Pedagogiczna poleca. Turystyka najbardziej dochodowy biznes na świecie // Kaskada.- 2004,  nr 4, s. 11-12

71. Rybicka Marzena : Biblioteka Pedagogiczna poleca. Uczymy się Europy // Kaskada.- 2004, nr 2,  s. 9

72. (stel) : W nauczycielskiej bibliotece // Nasza Trybuna.-  1978, nr 186, s. 6

73. WIERZBICKI Kazimierz : Bezdomne biblioteki z okazji „Dni  Oświaty,  Książk[i] i Prasy” // Trybuna Mazowiecka.- 1961,  nr 112, s. 4

M.in. o Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie

74. WIERZBICKI Kazimierz : Radości i niedole pedagogicznych bibliotek //  Trybuna Mazowiecka .-1962,  nr 124, s. 4

M.in. o Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie, Płońsku i Pułtusku

75. WIERZBICKI Kazimierz : W bibliotekach…// Trybuna Mazowiecka.- 1969, nr 127, s. 3

M.in. o Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie, Mławie, Pułtusku i Żurominie

76. Wolak Stanisław :  Szkolenie bibliotekarzy // Nasza Trybuna.- 1978,  nr112,  s. 2

77. (żet) : Biblioteka Pedagogiczna zaprasza. Tydzień Bibliotek 8-15 maja // Tygodnik Ciechanowski.- 2006, nr 18,  s. 3