Smaller Default Larger

Wydział  Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka  Pedagogiczna

w   Ciechanowie

 

 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Kampania Fundacji ABCXXI

 

 

HASŁO :     FUNDACJA ABC XXI  –  Cała Polska Czyta Dzieciom

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

1.      Koźmińska Irena, Olszewska Elżbieta : Wychowanie przez czytanie. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2010     M 02

2.      Koźmińska Irena, Olszewska Elżbieta : Z dzieckiem w świat wartości.- Warszawa : Świat Książki, 2007   M 37.01/.08

 

Artykuły z książek

 

1.      Śmietana Urszula : ,,Cała  Polska Czyta Dzieciom’’ // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 1 t. Krystyna Ablewicz et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. –S. 449-450    CZ 37(03)

 

Artykuły z  czasopism

 

1. Bajak Izabela : Przyjazna biblioteka : program zajęć czytelniczych w ramach kampanii społecznej ,,Cała Polska czyta dzieciom’’ // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 3, s. 14-16

2.  Boczniewicz Irena, Bucholc Alicja : Poczytajmy razem. Innowacja pedagogiczna // Biblioteka w Szkole.- 2006, nr 6, s. 24-25

3.  Dębiec Paulina : Cała Polska czyta dzieciom… już od 10 lat ! // Życie Szkoły.- 2011, nr 6, s. 52-53

4.  Dobre pomysły na czytanie. Wybór działań realizowanych w ramach kampanii ,,Cała Polska czyta dzieciom’’ // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 7-8, s. 5-23

5. Kluczniok Mirela : Cała Polska czyta dzieciom : realizacja kampanii społecznej w przedszkolach i szkołach gminy Czerwionka- Leszczyny // Biblioteka w Szkole. -2007, nr 6, s. 6-7

6. Kołek Mirosława, Paszkowicz Monika : Ratujmy Baśń ! : (rozważania na marginesie akcji : ,,Cała Polska czyta dzieciom’’) // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 4, s. 16

7. Koźmińska Irena : Cała Polska czyta dzieciom : List Fundacji ,,ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom’’ do rodziców i  do nauczycieli // Biblioteka w Szkole. -2010, nr 9, s. 10-11

8. Kulas Joanna : Moje życzenia do spełnienia // Świetlica w Szkole.- 2008, nr 3, s. 18

9.  Kuś Urszula :,,Biblioteka pod Słoneczkiem’’  w kampanii ,,Cała Polska czyta dzieciom’’ // Poradnik Bibliotekarza. -2008, nr 10, Dodatek : Świat książki dziecięcej nr 10, s. 6-8

10. Lorenc - Chroń Anna, Małysz Urszula : Pokochać książki // Wychowanie w Przedszkolu.- 2011, nr 8, s. 57-59

11. Michalska Alina : Śladami baśni polskich. Zajęcia w czytelni propagujące akcje ,,Cała Polska czyta dzieciom’’ // Biblioteka w Szkole. -2006, nr 5, s. 14-15

12. Nadolska Joanna : Cała Polska czyta dzieciom – scenariusz zajęć //  Biblioteka  w Szkole.- 2010, nr 9, s. 20-21

13. Niedorozow Wanda : ,,Czytajmy dzieciom…’’ – jak zachęcić rodziców do aktywnej współpracy // Nauczanie Początkowe. -2004/2005, nr 2, s. 69-78

14. Prajsner Mira : Cała Polska czyta dzieciom // Remedium. -2002, nr 1, s. 4-5

15. Studniewska Bożena, Młynarczyk Maria : Cała Polska czyta dzieciom – propozycje dla bibliotekarzy szkół podstawowych // Biblioteka w Szkole.- 2002, nr 6, s. 7-9

16. Wiśniewska Jadwiga : Świat baśni. Scenariusz spektaklu ,,Cała Polska czyta dzieciom’’ // Poradnik Bibliotekarza. – 2004, nr 7-8, s. 43-46