Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

 

 

Czesław Miłosz  (1911-2004)

 

 

 

Czeslaw Milosz fot Poezja 3855876

 

 

 

 

 

 

Bibliografia podmiotu

 

 • Czesław Miłosz : Dolina Issy. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981  M 82-3
 • Czesław Miłosz : Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. Gdańsk : ,,Słowo/Obraz, Terytoria, cop. 2004   M 82-1
 • Czesław Miłosz : Historia literatury polskiej do roku 1939. Kraków : ,,Znak'', 1993  M  82(091) - P
 • Czesław Miłosz : Hymn o Perle. Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1983  M 82-1

 • Czesław Miłosz : Kroniki. Kraków : ,,Znak”, 1988  M 82-1

 • Czesław Miłosz : Metafizyczna pauza. Kraków : ,, Znak'', 1995   M 82-4

 • Czesław Miłosz : Mowa wiązana. Olsztyn : ,,Pojezierze'', 1989  M 82-1

 • Czesław Miłosz : Ogród nauk. Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1986  M 82-3

 • Czesław Miłosz : Poezje. Warszawa : ,, Czytelnik'', 1982  M 82-1

 • Czesław Miłosz : Rodzinna Europa. Warszawa : ,, Czytelnik'', 1990  M 82-9

 • Czesław Miłosz : Świadectwo poezji : sześc wykładów o dotkliwościach naszego wieku. Warszawa : ,, Czytelnik'', 1990  M 82-1

 • Czesław Miłosz : Traktat moralny. Warszawa: ,, Czytelnik'', 1982  M 82-1

 • Czesław Miłosz : Wiersze. Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983  M 82-1

 • Czesław Miłosz : Wiersze wybrane : Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980  M 82-1

 • Czesław Miłosz : Wiersze. T. 1. Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1984  M 82-1

 • Czesław Miłosz : Wiersze. T. 2. Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1984  M 82-1

 • Czesław Miłosz : Zaczynając od moich ulic. Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1990  M 82-4

 • Czesław Miłosz : Zaraz po wojnie : korespondencje z pisarzami 1945-1950. Kraków : ,,Znak'', 1998   M 82-6

 • Czesław Miłosz : Zdobycie władzy. Olsztyn : ,,Pojezierze”, 1990   M 82-3

 • Czesław Miłosz : Zniewolony umysł. Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989  M 82-3

 

Bibliografia przedmiotu

 

 • Chrząstowska Bożena : Poezje Czesława Miłosza. Warszawa : Wydawnictwa szkolne i Pedagogiczne, 1982  M 82(091)

 • Farent Teodor : Poezje Czesława Miłosza. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2003  M 82(091)

 • Fiut Aleksander : Czesława Miłosza autoportret przekorny. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988  M 929

 • Fiut Aleksander : Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981 M 82-9

 • Poznawanie Miłosza : studia i szkice o twórczości poety / pod red. Jerzego Kwiatkowskiego. Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1985   M 82(091)

 

 

Artykuły z czasopism

 

 

 • Banowska Lidia : Miłosz wobec zła // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 25-30

 • Bernacki Marek : Divertimento krakowskie (moje pożegnanie z Czesławem Miłoszem) // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 4-10

 • Biała Alina : ,,Unde malum ?''. Literackie surowce wtórne // Polonistyka. - 2001, nr 8, s. 472-475

 • Białas Anita : Konkurs o życiu i twórczości Czesława Miłosza dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, s. 39-40

 • Bielawski Wiesław : Czesław Miłosz. Życie i twórczość //  Biblioteka w szkole. - 2011, nr 6, s. 18

 • Bilska Grażyna : Literaci Nagrody Nobla : Czesław Miłosz // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 2, s. 22-25

 • Chrząstowska Bożena : Miłosz czytany w szkole // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 38-44

 • Dębowska – Kępczyk Joanna : ,,Unde malum ?” - pytają i odpowiadają T. Różewicz i Cz. Miłosz (propozycja metodyczna dla klas maturalnych) // Język Polski w Liceum.- 2003/2004, nr 4, s. 25-37

 • Dobrzańska Mariola : Czesław Miłosz. Miejsca, ludzie, nagrody // Biblioteka w Szkole. -  2011, nr 6, s. 19

 • Gronek Barbara : Ku królestwu księdza Jana //Polonistyka.- 2003, nr 2, s. 89-95

 • Gronek Barbara : Zachód Słońca wobec Miłosza // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 57-59

 • Jachimczak Barbara Wanda : Daj pewność, że trudziłem się na Twoją chwałę... scenariusz poetycko – muzyczny poświęcony Czesławowi Miłoszowi // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 27-29

 • Jachimczak Barbara Wanda : Moja wierna mowo... Scenariusz // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 5, s. 22-24

 • Jachimczak Barbara Wanda : Wielki spełniony los. Scenariusz poświęcony Czesławowi Miłoszowi // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 2, s. 19-20

 • Jakusz Marcin : Odcienie emigracji : Czapski – Miłosz – Cioran // Polonistyka. - 2006, nr 1, s. 28 - 33

 • Jarosz Renata : ,, Mądrzejszy o większe zdziwienie'' // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 11-12

 • Machocka Agnieszka, Sowińska Sylwia : Polska w Europie // Język Polski dla klas IV-VI. - 2006/2007, nr 3, s. 51-59

 • Maciejewski Tomasz : Miejsce pod słońcem - ,, Ganek'' Czesława Miłosza(szkic interpretacyjny) // Język polski w szkole dla klas IV-VI. - 2003/2004, nr 2, s. 28-35

 • Mazurek Katarzyna : ,,Zawsze tęskniłam do formy bardziej pojemnej, która nie byłaby zanadto poezja ani zanadto proza''. Scenariusz przedstawienia poświęconego twórczości Czesława Miłosza // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 10, s. 33-35

 • Pelka Witold : Oskarżony Czesław M. Scenariusz spektaklu teatralnego // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 5, s. 17-19

 • Przymuszała Beata : Czy ten poeta jest heterykiem ? // Teologia ciała Czesława Miłosza// Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 19-24

 • Przymuszała Beata : Przemilczane... Miłosz czyta Orzeszkowa // Polonistyka. -2003, nr 8, s. 481-486

 • Stankowska Agata : Mistrz pokonanej rozpaczy, mistrz wysokiego stylu // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 14-18

 • Śliwiński Piotr : Czesław Miłosz: moment i wieczność // Polonistyka . - 2005, nr 1, s. 48-5-47

 • Telicki Marcin : Dar nieprzemijania // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 50-55

 • Tomaszewska Grażyna : między hukiem, ciszą Apokalipsy – barwa, akustyka, koncepcja proroka (cykl lekcji) // Język polski w Liceum. - 2004/2005, nr 3, s. 9-41

 • Wiąckiewicz Anna : Czesław Miłosz. Scenariusz spotkania bibliotecznego // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 6, s. 20-22 

 • Wójciak Monika : Miłosz, Dostojewski i Rosja // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 31-37

 • Wróbel Monika : Pozytywne wibracje, czyli lekcje z poezją Czesława Miłosza // Polonistyka. -2005, nr 1, s. 60-62