Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

DEPRESJA

 

 

 

Hasło : Depresja

           Depresja psychiczna

 

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

 • Atkinson Sue : Jak wydobyć się z depresji. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1995  M 159.9

 • Carr Alan : Depresja i próby samobójcze młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004   M 159.9

 • Emocja i depresja kliniczna – koncepcja środowiskowa / Georgia W. Brown // W : Psychologia emocji/ red. Michael Lewis, Jeanette M. Haviland- Jones . - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - s. 108-159  M 159.9

 • Greszta Elżbieta : Depresja wieku dorastania : zachowania rodziców jako czynnik ochronny lub czynniki ryzyka depresji u dorastających dzieci. - Warszawa : Wydawnictwo SWPS ,,Acamedica'', 2006  M 61

 • Kępiński Antoni : Melancholia. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1985  M 159.9

 • Meyer Robert : Psychopatologia. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. - S. 143-166 Zaburzenia nastroju (afektywne) i samobójstwa  M 159.9

 • Millon T. : Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie.- Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia, 2005. - S. 607-632 : Osobowość depresyjna   M 159.9

 • Pużyński Stanisław : Depresje. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1979  M 159.9

 • Rola Jarosław : Melancholia rodzinna : psychologiczne uwarunkowania zaburzeń depresyjnych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, 2004  M 61

 • Yapko Michael D. : Kiedy życie boli : dyrektywy w leczeniu depresji : strategiczne terapie krótkoterminowe. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1996  M 61

 

 

Artykuły z czasopism

 

 • Banasiak – Parzych Beata : Smutne mamy // Charaktery. - 2005, nr 5, s. 53-55

 • Błażejczyk Gabriela : ,,Wpływ sportu na depresję'' // Lider. - 2007, nr 11, s. 23

 • Bonenberg Krystyna : Świadomość siebie // Aura. -2005, nr 1, s. 34-35

 • Cyrulnik Boris : Dziecięca melancholia // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 137-142

 • Depresja dorosłych, dzieci i młodzieży : zestawienie tematyczne w wyborze za lata 1985-2007 / oprac. Bożena Zwierzyńska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 7, s. 47-53

 • Depresja dorosłych, dzieci i młodzieży : zestawienie tematyczne w wyborze za lata 1985-2007 [Cz. 2] / oprac. Bożena Zwierzyńska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 8, s. 50-52

 • Dudek Dominika : Znieczulenie bolesne // Charaktery. - 2008, nr 5, s. 48-51

 • Galasiński Dariusz : Depresja supermana // Charaktery. - 2008, nr 9, s. 32-35

 • Goetz Magdalena : Symptomy depresji u dzieci i młodzieży // Dyrektor Szkoły.- 2015, nr 12, s. 5861
 • Goryniak Martyna : W głębinach depresji // Charaktery. - 2009, nr 9, s. 94-96

 • Jałocho Małgorzata : Jak pokonać depresję // Remedium.- 2004, nr 1, s. 14-15

 • Kampania – Forum Przeciw depresji / oprac. Magda Wójcik // Remedium. -2009, nr 3, s. 20

 • Makowska Jolanta : Smutna choroba // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -1998, nr 10, s. 25-27

 • Mielnik Justyna : Profilaktyka depresji jako zadanie dla szkoły // Remedium.- 2014, nr 1, s. 17-18

 • Molicka Maria : Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz. 1 // Remedium. - 2005, nr 2, s. 10-11

 • Molicka Maria : Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz. 2 // Remedium. - 2004, nr 4, s. 8-9

 • Moszczyński Paulin : Depresja i jej skutki // Lider. - 2005, nr 10, s. 3-5

 • Nowakowska Hanna : Czy można oduczyć bezradności? // Edukacja i Dialog. -1999, nr 2, s. 51-54

 • Oszwa Urszula : Depresja u dzieci i młodzieży // Remedium. - 2004, nr 3, s. 10-11

 • Pawłowska Małgorzata, Sadłowska Anna : Ciemny świat depresji // Psychologia w Szkole. -2005, nr 4, s. 131-140

 • Pilarska Aleksandra : Depresyjne dzieci depresyjnych rodziców // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -2010, nr 2, s. 36-42

 • Prajsner Mira : Zapobieganie depresji wśród nastolatków // Remedium. -2009, nr 6, s. 24-25

 • Sikora Renata : Bezradność, która może doprowadzić do depresji // Nowa Szkoła. - 2004, nr 6, s. 52-53

 • Sikorski Wiesław : Nieleczona depresja wieku adolescencji a niepowodzenia szkolne // Edukacja. - 2001, nr 3, s. 49-63

 • Sowa Katarzyna : Problemy dorastania : to może być depresja ! // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 3-4

 • Szymańska Joanna : Depresje młodzieńcze // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1997, nr 2, s. 25-27

 • Wasilewska Monika : Taka smutna , choć mama... // Charaktery. - 2002, nr 4, s. 38-39

 • Wichowska Joanna : Kiedy życie boli //Remedium.- 2001, nr 9, s. 22-23