Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

 

DOPALACZE

 

 

HASŁO : DOPALACZE (substancje odurzające)

 

 

Wydawnictwa zwarte

 1. "Dopalacze" - od teorii do praktyki klinicznej: praca zbiorowa / pod redakcją Anny Krakowiak i Aleksandra Rutkiewicza.- [Bielsko-Biała]: α-medica press, copyright 2019.
 2. Jędrzejko Mariusz, Staśczak Zbigniew: Narkotyki i dopalacze : co powinni wiedzieć rodzice?.- Warszawa : Warszawa, 2018.
 3. Jędrzejko Mariusz, Białas Tomasz, Staśczak Zbigniew: Narkotyki, dopalacze, nowe środki psychoaktywne : co warto wiedzieć? : jak chronić dzieci i młodzież?.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra ; [Milanówek]: Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2018.
 4. Jędrzejko Mariusz, Saracen Agnieszka: Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i NSP : techniki i wskazówki metodyczne, jak postępować? jak zapewnić sobie bezpieczeństwo?.- Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2020.
 5. Narkotyki i dopalacze: zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka /redakcja naukowa: Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2016.
 6. Rewera Mirosław: Wokół dopalaczy .- warszawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 2014.
 7. Warecki Krzysztof : Dopalacze.- Radom: Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, 2010.

 

Artykuły z książek

 1. Janiszewski Włodzimierz, Jędrzejko Mariusz: Napoje energetyzujące i wzmacniające – współczesne ,,dopalacze’’ // W: Narkomania: zjawisko, zagrożenia / red. nauk Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2008. – S. 149-156.
 2. Korczak Jarosław : Współczesna ,,dopalacze’’ – zjawisko i zagrożenia // W: Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009. –S. 267-326.

 

Artykuły z czasopism

 1. Białas Tomasz: Nowe narkotyki jako problem zdrowia publicznego w Polsce // Serwis Informacyjny. Uzależnienia. - 2019, nr 3, s. 13-21.
 2. Bukowska Bogusława, Kidawa Michał, Chojecki Dawid : Dopalacze // Remedium. -2009, nr 5, s. 30-31.
 3. Dopalacze mogą się wypalić / oprac. Magda Wójcik // Remedium. -2009, nr 2, s. 20.
 4. Jabłoński Piotr, Malczewski Artur : ,,Dopalacze'' czyli nowe substancje psychoaktywne : skala zjawiska i przeciwdziałanie. Cz. I //  Serwis Informacyjny Narkomania.- 2014, nr 2, s. 11-16.
 5. Jabłoński Piotr, Malczewski Artur : ,,Dopalacze'' czyli nowe substancje psychoaktywne : skala zjawiska i przeciwdziałanie. Cz. II // Serwis Informacyjny Narkomania.- 2014, nr 3, s. 23-29.
 6. Jędrzejko Mariusz, Kozłowski Tomasz: Dopalacze - nowe wyzwanie dla szkolnej profilaktyki // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 10, s. 66-70.
 7. Kidawa Michał : Dopalacze – przejściowa moda czy realne zagrożenie ? // Serwis Informacyjny Narkomania.- 2009, nr 1, s. 2-5.
 8. Kolbowska Agnieszka : Dopalacze // Serwis Informacyjny Narkomania.- 2009, nr 1, s. 6-9.
 9. Malczewski Artur : ,,Dopalacze'' A.D. 2014 - nowe otwarcie. Cz. I // Remedium.- 2015, nr 1, s. 24-25.
 10. Malczewski Artur : ,,Dopalacze'' A.D. 2014 - nowe otwarcie. Cz. II // Remedium.- 2015, nr 2, s. 28-29.
 11. Malczewski Artur : ,,Dopalacze'' coraz bardziej niebezpieczne // Remedium.- 2015, nr 9, s. 24-25.
 12. Malczewski Artur: ,,Dopalacze'', Internet oraz nowe rozwiązania prawne //Remedium.- 2016, nr 12, s. 26-27.
 13. Malczewski Artur : ,,Dopalacze’’ , marihuana, haszysz w populacji generalnej – wyniki badań // Remedium.- 2011, nr 3, s. 30-31.
 14. Malczewski Artur : ,,Dopalacze’’ nowe zjawisko na scenie narkotykowej // Remedium.- 2011, nr 2, s. 26-27.
 15. Malczewski Artur : ,,Dopalacze’’ w Europie // Remedium.- 2012, nr 3, s. 26-27.
 16. Malczewski Artur : ,,Dopalacze’’ w europejskim systemie reagowania // Remedium.- 2013 nr 7-8, s. 50-51.
 17. Malczewski Artur: Jednostki samorządu terytorialnego a ,,dopalacze'' i narkotyki // - 2016, nr 7/8, s. 42-43.
 18. Malczewski Artur : Międzynarodowa współpraca dotycząca ,,dopalaczy’’ // Remedium.- 2013, nr 12, s. 30-31.
 19. Malczewski Artur : Narkotyki i ,,dopalacze'' w Europie // Remedium.- 2014, nr 9, s. 26-27.
 20. Malczewski Artur : Polska młodzież a marihuana i ,,dopalacze’’ // Remedium.- 2011, nr 6, s. 26-27.
 21. Malczewski Artur : Problem narkotyków i narkomani w Europie i w Polsce // Remedium.- 2010, nr 12 s. 28-29.
 22. Malczewski Artur, Misiurek Anna : Używanie narkotyków i ,,dopalaczy'' w populacji generalnej //Serwis Informacyjny Narkomania.- 2015, nr 4, s.32-37.
 23. Pomianowski Roman : Dopalacze jak czkawka // Psychologia w Szkole.- 2011, nr 1, s. 5-16.
 24. Strefnel Michał : Narkomania i dopalacze // Biologia w Szkole. – 2010, nr 6, s. 20-34.
 25. Wojcieszek Krzysztof A. : Dopalacze : krótka interwencja profilaktyczna w grupie // Remedium.- 2010, nr 11, s. 1-3.

 

Dokumenty elektroniczne

1. Kolekcjonerzy mocnych wrażeń : (moda na dopalacze) [Film] / reż. Renata Zając. - Kraków : Wydawnictwo WAM, [2011].