Smaller Default Larger

 

 

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

 

                          Digitalizacja zbiorów bibliotecznych

                            za lata 2000-2009

 

Hasła : Zbiory biblioteczne - dygitalizacja

 

Wydawnictwa zwarte

 

1. Dygitalizacja zbiorów bibliotecznych : materiały  z    ogólnopolskiej konferencji pt. Digitalizacja zbiorów bibliotecznych. Warszawa 3-4 czerwca 2005 r. / red. Elżbieta Stefańczyk. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2006.    M  02

2. Gołębiewski Łukasz : Śmierć książki : no future book. - Warszawa : Biblioteka Analiz, 2008. M  02

3. Kowalska Małgorzata : Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2007.  M  02

4. Trembowiecki Aleksander : Digitalizacja zbiorów bibliotecznych : teoria i praktyka. - Warszawa :

Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Bibliotekarskiej, 2006.    M  02

5. Wałek Anna : Biblioteki cyfrowe na platformie dLibra. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2009.     M  02

 

Artykuły

 

1. Gajkiewicz Jacek : Biblioteka cyfrowa czy papierowa? // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 1, s. 21-22

2. Hollender Henryk : 12 kryteriów jakościowych dla przedsięwzięć digitalizacyjnych // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 1, s. 16-17

3. Jastrząb Łukasz : Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa jako narzędzie edukacyjne // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 26-29

4. Przybyła Wiesław : Zaproszenie do biblioteki cyfrowej // Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 1, s. 89-95

5. Ratajczak Łukasz : Książka w sieci // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 1, s. 30-31

6. Stawiak - Ososińska Małgorzata : Europejskie strategie wspierające rozwój i upowszechnianie literatury // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 2, s. 32-44

7. Szczepańska Barbara : Europejska biblioteka cyfrowa // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 9, s. 16-17

8. Trembowiecki Aleksander : Digitalizacja w bibliotekach : problemy, szanse, zagrożenia // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 5, s. 3-7

9. Trembowiecki Aleksander : Digitalizacja zbiorów bibliotecznych – ujęcie teoretyczne // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 2, s. 3-9

10. Wojciechowicz Maria : Digitalizacja dziedzictwa kulturowego ( warsztaty polsko- włoskie) // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 5, s. 21-22

11. Zieliński Piotr : Digitalizacja – stan obecny i perspektywy // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 9, s. 24-26